Súbor programu Microsoft Excel, Word alebo PowerPoint 2010 nie je možné otvoriť z dôvodu nesprávnych priradení súborov

P R I Z N A K Y

Keď dvakrát kliknete na niektorý z týchto typov súborov:
  • dokument programu Word (.doc alebo .docx),
  • dokument programu Excel (.xls alebo .xlsx),
  • dokument programu PowerPoint (.ppt alebo .pptx).
Môže sa vyskytnúť niektorý z týchto problémov:
  1. Ikona súboru je prázdna alebo zobrazuje nesprávny obrázok.
  2. Súbor sa neotvorí.
  3. Zobrazí sa chyba:

    K tomuto súboru nie je priradený program na vykonanie tejto akcie. Vytvorte priradenie v ovládacom paneli Možnosti priečinka.
  4. Zobrazí sa chyba:

    <názov súboru> nie je platná aplikácia Win32

P R I C I N A

Tieto problémy sa vyskytujú, keď chýba priradenie medzi súborom a zodpovedajúcou aplikáciou.

R I E S E N I E

Odporúčame, aby ste pred použitím postupov uvedených v tejto časti skontrolovali, či sa v počítači nenachádza viacero inštalácií balíka Office 2010. Ak tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
    • V systéme Windows XP kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
    • V systéme Windows Vista kliknite do poľa Vyhľadať v ponuke Štart.
    • V systéme Windows 7 kliknite do poľa Prehľadať programy a súbory.
  2. Zadajte text appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
  3. Skontrolujte zoznam aktuálne nainštalovaných programov, či sa v ňom nenachádza viacero inštalácií balíka Microsoft Office 2010.
Ak v počítači existuje viacero inštalácií balíka Microsoft Office 2010, odporúčame vám postupovať podľa krokov uvedených v v tejto časti. Ak sa v počítači nachádza len jedna inštalácia balíka Microsoft Office 2010, použite postup 1 uvedený v tejto časti. Postupujte iba podľa krokov uvedených v , ak problém pretrváva aj po vykonaní prvých dvoch postupov alebo ak máte nainštalovanú skúšobnú verziu balíka Microsoft Office 2010.

Postup 1

Ak sa v počítači nachádza len jedna inštalácia balíka Microsoft Office 2010, pri oprave balíka Microsoft Office postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
    • V systéme Windows XP kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
    • V systéme Windows Vista kliknite do poľa Vyhľadať v ponuke Štart.
    • V systéme Windows 7 kliknite do poľa Prehľadať programy a súbory.
  2. Zadajte text appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
  3. Vyberte balík Microsoft Office 2010, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. Vyberte možnosť Opraviť a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Po dokončení opravy môže byť potrebné reštartovať počítač.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
Postup 2


Ak sa v počítači nachádza viacero inštalácií balíka Microsoft Office 2010, odporúčame odinštalovať balíky založené na technológii Klikni a spusti, aby ste predišli problémom s priradením typu súboru. Bude potrebné odinštalovať balík Microsoft Office Starter, technológiu Microsoft Office Klikni a spusti alebo skúšobnú verziu balíka Microsoft Office 2010 a opraviť tradičnú inštaláciu balíka Microsoft Office 2010 založenú na balíku súborov typu Microsoft Installer (MSI):
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
    • V systéme Windows XP kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
    • V systéme Windows Vista kliknite do poľa Vyhľadať v ponuke Štart.
    • V systéme Windows 7 kliknite do poľa Prehľadať programy a súbory.
  2. Zadajte text appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
  3. V zozname Nainštalované programy vyberte položku Microsoft Office Klikni a spusti 2010 a kliknite na možnosť Odstrániť (v systéme Windows XP) alebo Odinštalovať (v systéme Windows Vista a Windows 7).
  4. Zobrazí sa výzva na odinštalovanie vybratej položky. Kliknite na položku Áno.
  5. Postupujte podľa pokynov na odinštalovanie produktu a potom reštartujte počítač.
  6. Kliknite na tlačidlo Štart.
    • V systéme Windows XP kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
    • V systéme Windows Vista kliknite do poľa Vyhľadať v ponuke Štart.
    • V systéme Windows 7 kliknite do poľa Prehľadať programy a súbory.
  7. Zadajte text appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
  8. Vyberte balík Office 2010 založený na balíku súborov typu MSI, ktorý chcete opraviť, a kliknite na položku Zmeniť.
  9. Vyberte možnosť Opraviť a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Po dokončení opravy môže byť potrebné reštartovať počítač.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Postup 3


Poznámka: Tento postup nemusí znamenať trvalé opravenie problému s priraďovaním typov súborov, ktorý sa u vás vyskytol. Odporúčame vám použiť najskôr predchádzajúce postupy. Podľa týchto krokov postupujte len vtedy, ak problém naďalej pretrváva.

Ak je v počítači nainštalovaná len jedna z položiek Balík Microsoft Office Starter, Skúšobná verzia balíka Microsoft Office 2010 alebo Technológia Microsoft Office Klikni a spusti 2010, pomocou týchto krokov manuálne priraďte súbor:
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný súbor balíka Microsoft Office. V systéme Windows XP je potrebné stlačiť kláves SHIFT a kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši.
  2. Vyberte položku Otvoriť v programe a kliknite na možnosť Vybrať predvolený program... (v systéme Windows 7 alebo Windows Vista) alebo na možnosť Vybrať program (v systéme Windows XP).
  3. V zozname Odporúčané programy vyberte položku Microsoft Office Client Virtualization Handler.
  4. Kliknutím začiarknite políčko Na otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program a kliknite na tlačidlo OK.

Ak je v počítači nainštalovaný len balík Microsoft Office 2010 založený na balíku súborov typu Microsoft Installer (MSI), pomocou týchto krokov manuálne priraďte súbor:
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný súbor balíka Microsoft Office. V systéme Windows XP je potrebné stlačiť kláves SHIFT a kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši.
  2. Vyberte položku Otvoriť v programe a kliknite na možnosť Vybrať predvolený program... (v systéme Windows 7 alebo Windows Vista) alebo na možnosť Vybrať program (v systéme Windows XP).
  3. V zozname Odporúčané programy vyberte príslušný program, ktorý chcete priradiť k súboru.
  4. Kliknutím začiarknite políčko Na otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program a kliknite na tlačidlo OK.
Ikona súboru by už mala zobrazovať správny obrázok a súbor by sa mal otvárať v správnom programe balíka Microsoft Office.


Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

D A L S I E I N F O R M A C I E

Verzie balíka Microsoft Office 2010 Klikni a spusti a balík súborov typu Microsoft Installer (MSI) nie sú navrhnuté na používanie v jednom počítači. Odporúčame, aby ste vybrali len jednu z týchto verzií, ktorá sa bude v počítači používať. Vyhnete sa tak problémom popísaným v tomto článku.

Ďalšie informácie o technológii Microsoft Office Klikni a spusti a o priradení súborov sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

http://support.microsoft.com/kb/982434/sk Prehľad technológie Microsoft Office Klikni a spusti pre balík Office 2010


Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených pokynov a naďalej sa zobrazujú chybové hlásenia uvedené v časti Príznaky tohto článku, je možné, že máte problémy s povoleniami v databáze Registry.
Keďže nemusí byť možné určiť presnú príčinu problémov s povoleniami, odporúčame vám zvážiť obnovenie predchádzajúceho stavu systému Windows.

Obnovenie systémových súborov a nastavení (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/Restore-system-files-and-settings

Oprava operačného systému a obnovenie predchádzajúceho stavu jeho konfigurácie v systéme Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Obnovenie predchádzajúceho stavu systému Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/306084/sk


Ak stále nie je možné otvoriť súbory programu Excel, no po vykonaní týchto krokov prestalo k tejto chybe dochádzať, pravdepodobne máte ďalší problém, ktorý je potrebné vyriešiť.

Odporúčame vám prečítať si obsah nasledujúceho článku:
http://support.microsoft.com/kb/211494/sk


Vlastnosti

ID článku: 2464297 – Posledná kontrola: 23. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky