SK0516:Ako ručne odstrániť programy zo zoznamu Pridať alebo odstrániť programy

DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úpravách databázy Registry systému Windows. Predtým, ako urobíte akékoľvek zmeny do databázy Registry sa uistite, či úplne rozumiete postupu zálohovania a obnovy databázy Registry v prípade problémov. Informácie o tom, ako zálohovať, obnovovať a upravovať databázy Registry, kliknite na číslo článku z databázy Microsoft Knowledge Base uvedeného nižšie:

256986 Description of the Microsoft Windows Registry.

S U H R N

Tento článok popisuje, ako ručne odstrániť položky zo zoznamu Pridať alebo odstrániť programy v takom prípade, ak je položka v zozname zobrazená po pokuse o jej odstránenie pomocou nástroja Pridať alebo odstrániť programy.

D A L S I E I N F O R M A C I E

UPOZORNENIE: Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym použitím editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
Aplikácie, ktoré sú kompatibilné so systémom Windows, by mali zahŕňať program na odinštalovanie alebo funkciu odinštalovania. Nástroj Pridať alebo odstrániť programy zobrazuje zoznam všetkých aplikácií kompatibilných so systémom Windows, ktoré obsahujú funkciu alebo nástroj na odinštalovanie. Ak program odinštalujete a ak nebol správne odstránený kľúč v databáze Registry, ktorý zobrazuje názov programu v zozname Pridať alebo odstrániť programy, bude potrebné aplikáciu odstrániť zo zoznamu Pridať alebo odstrániť programy ručne:
1.Kliknite na tlačidlo Štart, na príkaz Spustiť, do dialógového okna Otvoriť napíšte regedit, potom stlačte klávesu ENTER.

2.Nájdite a kliknite na nasledujúci kľúč v databáze Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall.

3.Po kliknutí na kľúč Uninstall kliknite na položku Exportovať súbor databázy Registry v ponuke databázy Registry.

4.V dialógovom okne Exportovať súbor databázy Registry v poli Uložiť do vyberte položku Pracovná plocha, do okna Názov súboru napíšte uninstall a kliknite na tlačidlo Uložiť.

5.Každý z kľúčov pod kľúčom Uninstall predstavuje aplikáciu, ktorá sa zobrazuje v zozname Pridať alebo odstrániť programy. Ktorý kľúč predstavuje aký program zistíte, ak kliknite na kľúč a všimnite si nasledujúce hodnoty:

DisplayName – hodnota pre kľúč s názvom DispayName je názov, ktorý je zobrazený v zozname Pridať alebo odstrániť programy.

UninstallString - hodnota pre kľúč s názvom UninstallString je program, ktorý sa používa na odinštalovanie aplikácie.

6.Po identifikácii kľúča databázy Registry, ktorý predstavuje aplikáciu zobrazenú v zozname Pridať alebo odstrániť programy, pravým tlačidlom myši kliknite na kľúč a vyberte položku Odstrániť.

7.Po zmazaní tohto kľúča kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.

8.V dialógovom okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

9.Uistite sa, či aplikácia, ktorej kľúč ste vymazal z databázy Registry, už nie je zobrazená v zozname Pridať alebo odstrániť programy.

10.Ak zoznam aplikácií v rámci nástroja Pridať alebo odstrániť programy nie je v poriadku, môžete dvakrát kliknúť na súbor Uninstall.reg na vašej pracovnej ploche a takto obnoviť pôvodný zoznam aplikácií v databáze Registry.

11.Ak je zoznam aplikácií v rámci nástroja Pridať alebo odstrániť programy v poriadku, pravým tlačidlom myši môžete kliknúť na súbor Uninstall.reg na pracovnej ploche a vybrať príkaz Odstrániť.

Vlastnosti

ID článku: 247501 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky