Kumulatívna aktualizácia balíka Office 2010 na december 2010

ÚVOD

Balíky kumulatívnych aktualizácií na december 2010 obsahujú posledné rýchle opravy pre aplikácie základného balíka Microsoft Office 2010 a pre servery s balíkom Microsoft Office 2010.

Odporúčame otestovať rýchle opravy ešte predtým, ako ich nasadíte do výrobného prostredia. Keďže zostavy sú kumulatívne, každé nové vydanie opravy obsahuje všetky rýchle opravy aj všetky opravy zabezpečenia, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho balíka aktualizácií. Odporúčame zvážiť použitie najaktuálnejšieho vydania opravy, ktoré obsahuje aj potrebnú rýchlu opravu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ako získať balíky kumulatívnych aktualizácií z decembra 2010

Od spoločnosti Microsoft sú teraz k dispozícii podporované balíky kumulatívnych aktualizácií. Každý z balíkov je však určený len na opravu aplikácií, ktoré sú uvedené v tomto článku. Použite dané balíky iba v počítačoch s týmito konkrétnymi problémami. Ak vás uvedené problémy príliš neobťažujú, odporúčame vám počkať na ďalší balík aktualizácií obsahujúci aj rýchle opravy, ktoré sú súčasťou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú špecifického balíka kumulatívnych aktualizácií, sa vzťahujú bežné sadzby za poskytovanie technickej podpory. Ak chcete vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Balíky zahrnuté do kumulatívnej aktualizácie z decembra 2010

Prepojenie na článok databázy Microsoft Knowledge Base, popisujúci jednotlivé rýchle opravy, bude zverejnený po sprístupnení daného článku. Ak chcete získať konkrétnu rýchlu opravu, obráťte sa na technickú podporu a požiadajte o danú rýchlu opravu s odvolaním na číslo príslušného článku databázy Knowledge Base.

Ďalšie informácie o chybách balíka Office 2010 sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base (KB).

Klientske aktualizácie balíka Office 2010

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
ace-x-none.msp
2459110 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (ace-x-none.msp): 14.december 2010
Access 2010
access-x-none.msp
2466280 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (access-x-none.msp): 14. december 2010
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (accessde-x-none.msp): 14.december 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excel-x-none.msp): 14. december 2010
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14. december 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 14. december 2010
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14. december 2010
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (mso-x-none.msp): 14. december 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (convintl.msp): 14. december 2010
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 14. december 2010
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (osc-x-none.msp): 14. december 2010
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (gfx-x-none.msp): 14. december 2010
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 14. december 2010
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 14. december 2010
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115 Popis opravy hotfix pre program Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 14. december 2010
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273 Popis opravy hotfix pre program PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14. december 2010
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282 Popis opravy hotfix pre program PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14. december 2010
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283 Popis opravy hotfix pre program PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14. december 2010
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263 Popis opravy hotfix pre program Project 2010 (project-x-none.msp): 14. december 2010
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111 Popis opravy hotfix pre službu SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp): 14. december 2010
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114 Popis opravy hotfix pre program Word 2010 (Word-x-none.msp): 14. december 2010
Word 2010

Balík Office 2010 – jednotlivé aktualizácie pre servery

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
wacwfe-x-none.msp
2459107 Popis opravy hotfix pre aplikácie Office Web Apps (wacwfe-x-none.msp): 14. december 2010
Office Web Apps
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270 Popis opravy hotfix pre server PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 14. december 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112 Popis opravy hotfix pre server Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 14. december 2010
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113 Popis opravy hotfix pre server Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 14. december 2010
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 14. december 2010
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 Popis opravy hotfix pre službu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 31. december 2010
SharePoint Foundation 2010

Súhrnná aktualizácia pre servery s balíkom Office 2010 – Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) a SharePoint Foundation Server

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
Balík servera Project Server
2459258 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu servera Project Server 2010 (balík servera Project Server): 14. december 2010
Project Server 2010
Balík servera služby SharePoint Foundation
2459125 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu servera služby SharePoint Foundation 2010 (balík servera služby SharePoint Foundation): 14. december 2010
SharePoint Foundation 2010
Balík servera MOSS
2459257 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu servera SharePoint Server 2010 (balík servera MOSS): 14. december 2010
SharePoint Server 2010

Požiadavky

Požiadavky sú uvedené v článkoch databázy Knowledge Base k jednotlivým balíkom.
Vlastnosti

ID článku: 2479673 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky