Manuálne odinštalovanie programu Microsoft Security Essentials 2.0.1963 v prípade, že ho nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov

P R I Z N A K Y

V tomto článku je popísaný postup pri odinštalovaní programu Microsoft Security Essentials v prípade, že ho nie je možné odinštalovať v ovládacom paneli pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti v systémoch Windows Vista a Windows 7. Odporúča sa najskôr overiť, či program nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov.

Poznámka: Výrobné verzie programu Microsoft Security Essentials začínajú číslom 2. Tento článok databázy Knowledge Base použite len v prípade, ak používate program Microsoft Security Essentials verzie 2 alebo novšej. Tento článok databázy Knowledge Base nepoužívajte v prípade verzie Beta ani verzií začínajúcich číslom 1. Informácie o odinštalovaní verzie 1 programu Microsoft Security Essentials získate v nasledujúcom článku:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/sk Manuálne odinštalovanie programu Microsoft Security Essentials 1.0.1963 v prípade, že ho nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov

R I E S E N I E

Poznámka: Antivírusový softvér je navrhnutý tak, aby pomáhal chrániť počítač pred vírusmi. Ak je antivírusový softvér v počítači vypnutý, nepreberajte ani neotvárajte súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, nenavštevujte nedôveryhodné lokality ani neotvárajte e-mailové prílohy. Ďalšie informácie o počítačových vírusoch získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:  
129972 Počítačové vírusy: Popis, prevencia a obnovenie

V tomto článku je popísaný postup pri odinštalovaní programu Microsoft Security Essentials v prípade, že ho nie je možné odinštalovať v ovládacom paneli pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti v systémoch Windows Vista a Windows 7. Odporúča sa najskôr overiť, či program nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Najskôr overte, či program Microsoft Security Essentials nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov (v systéme Windows XP) alebo pomocou položky Programy a súčasti (v systémoch Windows Vista a Windows 7). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Systém Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do textového poľa Spustiť zadajte reťazec appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyberte položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na možnosť Odinštalovať.
 3. Reštartujte počítač a prejdite do časti Krok 3: Preinštalovanie programu Microsoft Security Essentials.
Systém Windows Vista alebo Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do textového poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec Appwiz.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na možnosť Odinštalovať.
 3. Reštartujte počítač a prejdite do časti Krok 3: Preinštalovanie programu Microsoft Security Essentials.
Ak sa vám pomocou predchádzajúcich krokov podarilo odinštalovať program Microsoft Security Essentials, dokončili ste proces riešenia problému. Ak sa vám program Microsoft Security Essentials nepodarilo odinštalovať, pravdepodobne sa vyskytli problémy s dialógovým oknom Pridanie alebo odstránenie programov a je možné, že niektoré súčasti programu Microsoft Security Essentials sa neodinštalovali. V takom prípade nemusí byť program Microsoft Security Essentials možné preinštalovať.

Vyriešim problém sám

Poznámka: Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu počítača. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete pomocou konta správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti, pravdepodobne budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste v systéme Windows prihlásení pomocou používateľského konta, ktoré patrí správcovi počítača, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sk

Ak chcete odinštalovať program Microsoft Security Essentials v prípade, že ho nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1: Zálohovanie databázy Registry

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base alebo na lokalite Pomocník a postupy pre systém Windows:

http://support.microsoft.com/kb/322756/sk Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows (Windows XP)

Zálohovanie databázy Registry (Windows Vista)

Zálohovanie databázy Registry (Windows 7)

Pri zálohovaní databázy Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov v závislosti od operačného systému, ktorý používate.

Systém Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do textového poľa zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) v Editore databázy Registry kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Exportovať.

Systém Windows Vista alebo Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a do textového poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec regedit. Kliknite na položku Regedit.
 2. Kliknite na položku Regedit.
 3. Na navigačnej table (ľavá tabla) v Editore databázy Registry kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Exportovať.
Krok 2:Odstránenie podkľúčov programu Microsoft Security Essentials z databázy Registry

Ak chcete, aby sme podkľúče programu Microsoft Security Essentials odstránili z databázy Registry za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sámZastavenie procesu programu Microsoft Security Essentials:
 1. Otvorte Správcu úloh. V závislosti od operačného systému, ktorý používate, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V systéme Windows XP:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec taskmgr a kliknite na tlačidlo OK.
  2. V systémoch Windows 7 a Windows Vista:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a do textového poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec taskmgr.
 2. Kliknite na kartu Proces.
 3. Vyhľadajte položku súboru msseces.exe. Pravým tlačidlom kliknite na položku a potom kliknite na položku Ukončiť proces. Ak sa zobrazí okno s potvrdením, kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.
Zastavenie a vypnutie služby Microsoft Security Essentials:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz net stop msmpsvc a stlačte kláves ENTER.
 3. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 4. Zadajte reťazec sc config msmpsvc start= disabled a stlačte kláves ENTER.
Odstránenie spúšťacieho kľúča programu Microsoft Security Essentials:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK. Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť.
Odstránenie zostávajúcich podkľúčov programu MSE z databázy Registry:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK. Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť.
 5. Medzi alfanumerickými kľúčmi vyhľadajte nasledujúce položky, na každú z nich kliknite pravým tlačidlom myši a pri každej inštancii, ktorú ste našli, kliknite na položku Odstrániť:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Zástupný text XX-XX je v skutočnosti identifikáciou nainštalovaného miestneho nastavenia, napríklad SK-SK v prípade slovenského programu MSE. Preto sa tento kľúč nenachádza v inštaláciách s identifikáciou en-us.),
  • Microsoft Antimalware,
  • Microsoft Security Client.
 6. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft Security Client a potom kliknite na položku Odstrániť.
 8. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Antimalware a potom kliknite na položku Odstrániť.
Odstránenie podkľúčov inštalátora:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK. Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Medzi alfanumerickými kľúčmi v poli ProductName vyhľadajte nasledujúce položky. Poznačte si číslo každej nájdenej inštancie. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na každú položku a pri každej nájdenej inštancii kliknite na položku Odstrániť:
  • Microsoft Security Client,
  • Microsoft Antimalware,
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Zástupný text XX-XX je v skutočnosti identifikáciou nainštalovaného miestneho nastavenia, napríklad SK-SK v prípade slovenského programu MSE. Preto sa tento kľúč nenachádza v inštaláciách s identifikáciou en-us.).
Krok 3: Preinštalovanie programu Microsoft Security Essentials

 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows/products/security-essentials
 2. Kliknite na tlačidlo Prevziať*.
 3. Kliknite na položku Spustiť a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
 4. Reštartujte počítač.


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.


D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o programe Microsoft Security Essentials získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft: http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows/products/security-essentials

Informácie o technickej podpore programu Microsoft Security Essentials získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows/products/security-essentials/support

Vlastnosti

ID článku: 2483120 – Posledná kontrola: 23. 1. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky