Riešenie problémov s prístupom k webovému e-mailu pomocou programu Internet Explorer

S U H R N

Pri pokuse o získanie prístupu k e-mailu v rámci služby Windows Live Hotmail, Yahoo alebo Gmail sa môže program Internet Explorer zablokovať alebo môže zlyhať.

R I E S E N I E

Problémy so získaním prístupu k webovým e-mailovým serverom môžu byť spôsobené nesprávnym nastavením dátumu a času v počítači. Uistite sa, že v počítači používate správne nastavenie dátumu a času. Ak chcete skontrolovať dátum a čas, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V ovládacom paneli otvorte položku Dátum a čas. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dátum a čas a potom kliknite na položku Dátum a čas v zozname Programy.
  2. Kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas.
  3. V dialógovom okne Dátum a čas – nastavenie nastavte správne hodnoty dátumu a času.
  4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Ak bolo nastavenie dátumu a času v počítači správne, problém môže byť spôsobený nekompatibilnými alebo poškodenými doplnkami programu Internet Explorer, ktoré zasahujú do správnej funkčnosti webovej lokality. Webové lokality sa vám môže podariť zobraziť vypnutím týchto doplnkov. Ak chcete automaticky vypnúť doplnky, ktoré sú uvedené v zozname známych nekompatibilných doplnkov, spustite riešenie Internet Explorer Add-on Fix it. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.


Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť spustením riešenia Fix it uvedeného vyššie, zobrazeniu webovej lokality e-mailu môžu zabraňovať zmeny v možnostiach programu Internet Explorer. Obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer môžete odstrániť všetky zmeny v programe Internet Explorer bez toho, aby ste odstránili svoje obľúbené položky alebo informačné kanály. Ak chcete automaticky obnoviť nastavenia programu Internet Explorer, spustite riešenie Fix it s názvom Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.


D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak prístup k niektorým webovým lokalitám nemôžete získať ani po vykonaní krokov uvedených v tomto článku, vyberte jednu z nasledujúcich možností získania ďalšej podpory:
Pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers:
Navštívte komunitu služby Answers a publikujte svoju otázku týkajúcu sa tejto chyby.

Ďalšie články online od spoločnosti Microsoft:
Vyhľadajte ďalšie články online týkajúce sa tejto konkrétnej chyby.

Kontaktovanie oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Vyhľadajte telefónne číslo oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Vlastnosti

ID článku: 2483955 – Posledná kontrola: 17. 4. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky