Kumulatívna aktualizácia balíka Office 2010 – február 2011

ÚVOD

Balíky kumulatívnych aktualizácií z februára 2011 obsahujú najnovšie rýchle opravy pre aplikácie základného balíka Microsoft Office 2010 a pre servery s balíkom Microsoft Office 2010.


Odporúčame otestovať rýchle opravy ešte predtým, ako ich nasadíte do výrobného prostredia. Keďže zostavy sú kumulatívne, každé nové vydanie opravy obsahuje všetky rýchle opravy aj všetky opravy zabezpečenia, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho balíka aktualizácií. Odporúčame zvážiť použitie najaktuálnejšieho vydania opravy, ktoré obsahuje aj potrebnú rýchlu opravu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ako získať balíky kumulatívnych aktualizácií z februára 2011

Od spoločnosti Microsoft sú teraz k dispozícii podporované balíky kumulatívnych aktualizácií. Každý z balíkov je však určený len na opravu aplikácií, ktoré sú uvedené v tomto článku. Použite dané balíky iba v počítačoch s týmito konkrétnymi problémami. Ak vás uvedené problémy príliš neobťažujú, odporúčame vám počkať na ďalší balík aktualizácií obsahujúci aj rýchle opravy, ktoré sú súčasťou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií.


Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú špecifického balíka kumulatívnych aktualizácií, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory. Ak chcete vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Balíky zahrnuté do kumulatívnej aktualizácie z februára 2011

Prepojenie na článok databázy Microsoft Knowledge Base, popisujúci jednotlivé rýchle opravy, bude zverejnený po sprístupnení daného článku. Ak chcete získať konkrétnu rýchlu opravu, obráťte sa na technickú podporu a požiadajte o danú rýchlu opravu s odvolaním na číslo príslušného článku databázy Knowledge Base.


Ďalšie informácie o zozname problémov balíka Office 2010, ktoré táto kumulatívna aktualizácia odstraňuje, nájdete po kliknutí na nasledujúce čísla článkov v databáze Microsoft Knowledge Base (KB).

Klientske aktualizácie balíka Office 2010

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
ace-x-none.msp
2475874 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (acel-x-none.msp): 22. február 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (accessl-x-none.msp): 22. február 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 22. február 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excel-x-none.msp): 22. február 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Popis opravy hotfix pre program Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 22. február 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 Popis opravy hotfix pre program InfoPath 2010 (infopath--x-none.msp): 22. február 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (mso-x-none.msp): 22. február 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (msoshext--x-none.msp): 22. február 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (proof-xx-xx.msp): 22. február 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (gfx-x-none.msp): 22. február 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 22. február 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 Popis opravy hotfix pre program OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): 22. február 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 Popis opravy hotfix pre program PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 22. február 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Popis opravy hotfix pre program Project 2010 (project-x-none.msp): 22. február 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 Popis opravy hotfix pre program SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): 22. február 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Popis opravy hotfix pre program Word 2010 (word-x-none.msp): 22. február 2011
Word 2010Balík Office 2010 – jednotlivé aktualizácie pre servery

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
fsserver-x-none.msp
2504136 Popis opravy hotfix pre vyhľadávací server FAST Search Server 2010 služby SharePoint (fsserver-x-none.msp): 22. február 2011
Server FAST Search Server 2010 pre službu SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 Popis opravy hotfix pre server PerformancePoint Server 2010 (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 22. február 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Popis opravy hotfix pre program Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 22. február 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 Popis opravy hotfix pre službu SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): 22. február 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): 22. február 2011
SharePoint Server 2010

Požiadavky

Požiadavky sú uvedené v článkoch databázy Knowledge Base k jednotlivým balíkom.
Vlastnosti

ID článku: 2493730 – Posledná kontrola: 24. 4. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky