Súbory balíka Office for Mac 2011 nemožno otvoriť priamo zo servera, ktorý podporuje iba základné overovanie prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak implementujete toto riešenie, vykonajte všetky zodpovedajúce dodatočné opatrenia na ochranu počítača.

P R I Z N A K Y

V klientskom počítači máte nainštalované aplikácie balíka Microsoft Office for Mac 2011. V danom klientskom počítači sa pokúsite získať prístup k súboru balíka Microsoft Office uloženému na webovom serveri (napríklad na serveri SharePoint), ktorý je nakonfigurovaný na základné overovanie. Pripojenie medzi počítačom a webovým serverom nepoužíva šifrovanie SSL (Secure Sockets Layer). Keď sa pokúsite otvoriť alebo prevziať súbor, vyskytnú sa nasledujúce príznaky: 
 • Súbor balíka Microsoft Office sa neotvorí ani neprevezme. 
 • Pri pokuse o otvorenie alebo prevzatie súboru sa nezobrazí výzva na zadanie hesla základného overovania. 
 • Pri pokuse o otvorenie súboru sa nezobrazí chybové hlásenie. Súvisiaca aplikácia balíka Office for Mac 2011 sa spustí, no vybraný súbor sa neotvorí.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, povoľte na webovom serveri šifrovanie SSL. V predvolenom nastavení môžu aplikácie balíka Office for Mac 2011 získať prístup a preberať súbory z webového servera, ktorý používa základné overovanie prostredníctvom pripojenia SSL.

R I EŠ E N I E

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, aby ste riešenie mohli implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Ak chcete obísť tento problém, umožnite aplikáciám balíka Office for Mac 2011 pripojenie k webovému serveru použitím základného overovania prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL.
Výstraha: Povolenie základného overovania bez šifrovania SSL môže predstavovať závažné bezpečnostné riziko.

Keďže poverenia používateľa sa pri prenose sieťou nešifrujú a odosielajú sa ako obyčajný text, používanie základného overovania prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia HTTP sa neodporúča. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie. Ak chcete používať základné overovanie, odporúčame vám, aby ste na serveri vždy povolili šifrovanie SSL.
V nasledujúcich informáciách je popísaný spôsob, ako možno aplikáciám balíka Office for Mac 2011 povoliť otváranie typov súborov balíka Microsoft Office priamo zo servera, ktorý podporuje iba základné overovanie prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL. Tento postup by ste mali použiť iba v prípade, ak ste si istí, že medzi používateľom a webovým serverom sa používa šifrovaný kanál. Za optimálne zabezpečené pripojenie možno považovať priame káblové pripojenie alebo vyhradenú linku.

Pridanie kľúča basicauthlevel a príslušnej hodnoty do databázy Registry v klientskom počítači
Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry zmeníte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred zmenou databázu Registry vhodné zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy.

 1. V ponuke Go (Prejsť) kliknite na položku Utilities (Pomôcky).
 2. Spustite aplikáciu Terminal (Terminál).
 3. V príkazovom riadku aplikácie Terminal (Terminál) prilepte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Zástupný reťazec [Authentication] má jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • 0 – základné overovanie je zakázané.
  • 1 – základné overovanie je povolené iba pre pripojenia SSL.
  • 2 – základné overovanie je povolené pre pripojenia SSL aj pre pripojenia bez šifrovania SSL.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Základné overovanie je často používaný a štandardizovaný spôsob získavania informácií o mene používateľa a hesle. Jeho výhodou je skutočnosť, že je súčasťou špecifikácie protokolu HTTP a podporuje ho väčšina prehľadávačov. Základné overovanie však používateľom zobrazuje výzvu na zadanie mena používateľa a hesla. Tieto informácie sa prostredníctvom siete odosielajú nezašifrované. Základné overovanie sa neodporúča, pokiaľ si nie ste istí, že pripojenie medzi používateľom a webovým serverom je zabezpečené (napríklad prostredníctvom šifrovania SSL alebo priameho pripojenia). Pri používaní základného overovania sa heslo prostredníctvom siete odosiela ako obyčajný text. Ak sa heslo v sieti zachytí pomocou sieťového sniffera, neoprávnený používateľ môže zistiť meno používateľa a heslo a použiť tieto poverenia. Toto bezpečnostné riziko je dôvodom, prečo je základné overovanie prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL predvolene zakázané pre aplikácie balíka Microsoft Office.
Vlastnosti

ID článku: 2498069 – Posledná kontrola: 21. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky