Pri vyhľadávaní aktualizácií pomocou služby Windows Update nie je k dispozícii možnosť prevzatia balíka Windows 7 SP1

P R I Z N A K Y

Keď na vyhľadanie aktualizácií použijete službu Windows Update, nemusíte mať k dispozícii možnosť prevzatia balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

P R I C I N A

Existujú určité situácie, v ktorých môže byť inštalácia balíka Windows 7 SP1 neúspešná. S cieľom zabránenia vzniku takýchto situácii služba Windows Update balík Windows 7 SP1 neponúka, ak sa v počítači zistia niektoré z nasledujúcich problémov:
 • Balík Windows SP1 j už nainštalovaný alebo sa ešte neodinštalovala predbežná verzia balíka Windows 7 SP1.
 • Balík Windows 7 SP1 bude dostupný až po nainštalovaní ďalšej aktualizácie.
 • Inštalácii balíka Windows 7 SP1 zabraňuje program v počítači.
 • V počítači chýbajú systémové súbory požadované na inštaláciu balíka Windows 7 SP1.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa krokov uvedených v nižšie popísaných postupoch. Začnite postupom 1. Ak sa vám pomocou neho nepodarí problém vyriešiť, prejdite na postup 2.

Postup 1: Overenie, či už nie je nainštalovaný balík Windows 7 SP1 a či sa nepoužíva jeho predbežná verzia


Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , pravým tlačidlom kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Skontrolujte časť Vydanie systému Windows:
  1. Ak je v zozname uvedená položka Service Pack 1, balík Windows 7 SP1 je v počítači už nainštalovaný.
  2. Ak je za položkou Service Pack 1 uvedené číslo verzie (napríklad v.153 alebo v.720), v počítači je ešte nainštalovaná predbežná verzia balíka Windows 7 SP1. Až po jej odinštalovaní sa ponúkne v službe Windows Update inštalácia vydanej verzie balíka SP1. Ďalšie informácie získate v článku

   Postup pri odinštalovaní balíka Windows 7 SP1.

Postup 2: Kontrola čakajúcich aktualizácií


V počítači môže byť potrebné nainštalovať aktualizácie 2454826, 2534366 a 2533552, kým bude balík Windows 7 SP1 k dispozícii v službe Windows Update.

Ak chcete tieto aktualizácie nainštalovať pomocou služby Windows Update, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.
 2. Na navigačnej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie určené pre váš počítač.
 3. V prípade zobrazenia dôležitých aktualizácií kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.
   Povolenia riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
 4. Ak sa po dokončení inštalácie zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.
 5. Opäť skontrolujte, či je v službe Windows Update k dispozícii balík Windows 7 SP1.
Aktualizácie 2454826, 2534366 a 2533552 je možné prevziať aj z Centra sťahovania softvéru. Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách a spôsobe ich inštalácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2534366Inštalácia balíka Windows 7 SP1 zlyháva v počítači, v ktorom sú nainštalované všetky jazykové balíky (chyba 0xC0000009A)
2533552 K dispozícii je aktualizácia, ktorá blokuje chybové hlásenie 0xC0000034 pri pokuse o inštaláciu balíka Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1
2454826 Pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je k dispozícii aktualizácia výkonu a funkcií

Postup 3: Overenie, či v počítači nie je nainštalovaná nekompatibilná verzia programu SafeCentral


Ak sú v počítači nainštalované určité verzie programu SafeCentral, balík Windows SP1 sa v službe Windows Update nemusí zobrazovať. SafeCentral je program zabezpečenia vyrobený spoločnosťou SafeCentral, Inc.

Ak je v počítači spustená verzia 2.9.0.0 alebo novšia verzia programu SafeCentral, možnosť inštalácie balíka Windows 7 SP1 sa zobrazí až po aktualizácii programu SafeCentral.

Ak chcete určiť, či je nainštalovaný program SafeCentral, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na položku Ovládací panel, potom na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti.
 2. Prehľadajte zoznam programov, či sa v ňom nachádza program SafeCentral. Ak je nainštalovaná verzia 2.9.0.0 alebo novšia verzia programu SafeCentral, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti SafeCentral, kde získate ďalšie informácie.

Postup 4: Kontrola, či je v počítači nainštalovaný integrovaný grafický ovládač Intel Igdkmd32.sys alebo Igdkmd64.sys a či bol tento ovládač inovovaný


Ak je v počítači nainštalovaný niektorý z týchto súborov, balík Windows 7 SP1 sa v službe Windows Update nezobrazí.
 • Igdkmd32.sys (32-bitový), verzie 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141,
 • Igdkmd64.sys (64-bitový), verzie 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141.
Tieto ovládače zvyknú spôsobovať problémy v určitých aplikáciách používajúcich rozhranie D2D (Direct2D). Ak napríklad použijete tieto ovládače za určitých okolností spolu so službou Windows Live Mail, služba Windows Live Mail by mohla zlyhať.

Ak chcete zistiť, či sa v počítači nachádza integrovaný grafický ovládač Intel a v akej verzii, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Spustite diagnostický nástroj DirectX. Ak ho chcete spustiť, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec dxdiag a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Obrazovka.
 3. Poznačte si ovládač a verziu ovládača.
 4. Ak sa v počítači nachádza integrovaný grafický ovládač Intel a verzia ovládača je 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača a získajte informácie o tom, či je dostupný novší ovládač.
V Centre sťahovania softvéru je k dispozícii na prevzatie aj aktualizácia 2454826. Táto aktualizácia prináša vylepšenia výkonu a funkcií v súvislosti s týmto problémom. Ďalšie informácie o tejto aktualizácii a spôsobe jej inštalácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2454826 Pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je k dispozícii aktualizácia výkonu a funkcií

Postup 5: Overenie, či na prispôsobenie inštalácie systému Windows 7 nebol použitý program vLite


vLite je program tretej strany používaný na prispôsobenie inštalácie systému Windows 7. Pomocou programu vLite sa môžu odstrániť niektoré súčasti systému Windows. Ak viete, že ste použili program vLite na prispôsobenie inštalácie systému Windows 7, nemali by ste očakávať, že sa vám v službe Windows Update zobrazí možnosť inštalácie balíka Windows 7 SP1.

Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa zvyknú vyskytnúť v prípade, keď použijete program vLite a pokúsite sa nainštalovať balík SP1 pre systém Windows 7, sa nachádzajú v téme Prečo sa pri inštalácii balíka SP1 pre systém Windows 7 zobrazuje chybové hlásenie o chýbajúcich súčastiach systému.  

Ďalšie informácie o získaní samostatnej verzie balíka Windows 7 SP1 získate v článku Postup pri inštalácii balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Alternatívne riešenie problému s programom vLite

Ak ste vyskúšali všetky kroky popísané v tomto článku a v službe Windows Update sa stále nezobrazuje možnosť inštalácie balíka Windows 7 SP1, problém s programom vLite môžete alternatívne vyriešiť nainštalovaním balíka Windows 7 SP1 z
Centra sťahovania softvéru.

Dôležité upozornenie: Odporúčaným spôsobom na inštaláciu balíka Windows 7 SP1 je použitie služby Windows Update. Informácie inštalácii balíka Windows 7 SP1 pomocou služby Windows Update získate v článku
Inštalácia balíka Windows 7 SP1   Ak sa rozhodnete alternatívne riešiť problém nainštalovaním balíka Service Pack z Centra sťahovania softvéru, pred inštaláciou balíka Windows 7 Service Pack 1 z Centra sťahovania softvéru je vhodné vykonať určité kroky. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2505743 Kroky, ktoré je vhodné vykonať pred inštaláciou balíka Service Pack 1 pre systém Windows 7 z Centra sťahovania softvéru

Dôležité upozornenie: Ak nepostupujete podľa krokov uvedených v článku 2505743 databázy Knowledge Base, inštaláciou balíka Service Pack z Centra sťahovania softvéru nemusíte dosiahnuť najlepší výsledok. 

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Postup 6: Prevzatie balíka Windows 7 SP1 z Centra sťahovania softvéru

Ak ste vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie a balík Windows 7 SP1 napriek tomu stále nie je v službe Windows Update k dispozícii, prevezmite balík Windows 7 SP1 z Centra sťahovania softvéru:
Vlastnosti

ID článku: 2498452 – Posledná kontrola: 29. 5. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky