Pri inštalácii balíka SP1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa zobrazuje hlásenie Nasledujúce aktualizácie bude pravdepodobne nutné preinštalovať

P R I Z N A K Y

Pri inštalácii balíka Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa zobrazí správa Nasledujúce aktualizácie bude pravdepodobne nutné preinštalovať. Tento problém sa vyskytuje, ak máte v počítači nainštalovanú aspoň jednu z nasledujúcich rýchlych opráv:
983534 Výkon služby servera DNS sa za podmienok vysokého zaťaženia v systéme Windows Server 2008 R2 neustále znižuje

979350 V prípade klientov aplikácií SharePoint Workspace 2010 alebo Groove 2007, ktorí sa v systéme Windows Server 2008 R2 zriaďujú pre produkt Groove Server Relay, sa môže vyskytnúť zlyhanie synchronizácie

2406705 Pri náhlom odstránení jednej z ciest k ukladaciemu zariadeniu v systéme odolnom voči chybám, v ktorom je spustený operačný systém Windows Server 2008 R2, zlyhajú niektoré požiadavky I/O na ukladacie zariadenie

P R I C I N A

Rýchle opravy uvedené v zozname v časti Prejavy nie sú zahrnuté v balíku SP1. Inštaláciou balíka SP1 sa tieto rýchle opravy prepíšu. Zabráni sa tomu pomocou zistenia inštalátora balíka Service Pack, či sú tieto rýchle opravy v počítači nainštalované. Ak je nainštalovaná ľubovoľná rýchla oprava, inštalátor balíka Service Pack zablokuje inštaláciu balíka SP1.

R I E S E N I E

Ak máte nainštalovanú rýchlu opravu 983534, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Nainštalujte aktualizovanú verziu rýchlej opravy, ktorá je popísaná v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  983534 Výkon služby servera DNS sa za podmienok vysokého zaťaženia v systéme Windows Server 2008 R2 neustále znižuje
 2. Nainštalujte balík SP1.
Ak máte nainštalovanú rýchlu opravu 979350, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Nainštalujte aktualizovanú verziu rýchlej opravy, ktorá je popísaná v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  979350 V prípade klientov aplikácií SharePoint Workspace 2010 alebo Groove 2007, ktorí sa v systéme Windows Server 2008 R2 zriaďujú pre produkt Groove Server Relay, sa môže vyskytnúť zlyhanie synchronizácie
 2. Nainštalujte balík SP1.
Ak máte nainštalovanú rýchlu opravu 2406705, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Nainštalujte aktualizovanú verziu rýchlej opravy, ktorá je popísaná v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  2406705 Pri náhlom odstránení jednej z ciest k ukladaciemu zariadeniu v systéme odolnom voči chybám, v ktorom je spustený operačný systém Windows Server 2008 R2, zlyhajú niektoré požiadavky I/O na ukladacie zariadenie
 2. Nainštalujte balík SP1.
Vlastnosti

ID článku: 2502370 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky