Chyba: Zobrazenie hlásenia po spustení konzoly Microsoft Management Console (MMC): Niektoré ovládacie prvky ActiveX nebolo možné zobraziť

P R I Z N A K Y

Po spustení konzoly Microsoft Management Console (konzola MMC), napríklad príkazov services.msc alebo gpedit.msc, sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Niektoré ovládacie prvky ActiveX nebolo možné zobraziť. Možné príčiny: 1. aktuálne nastavenie zabezpečenia bráni v spustení ovládacích prvkov ActiveX na danej stránke, alebo 2. zablokovali ste vydavateľa niektorého ovládacieho prvku. Výsledkom môže byť nesprávne zobrazenie stránky.

Navyše sa po kliknutí na tlačidlo OK v chybovom hlásení opäť zobrazí rovnaké chybové hlásenie.

Miniaplikácie na bočnom paneli pracovnej plochy môžu takisto prestať reagovať a začnú sa zobrazovať ako čierne štvorce so zvislou zelenou čiarou v strede.


R I E S E N I E

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa krokov uvedených v nižšie popísaných postupoch. Začnite postupom 1. Ak sa pomocou neho nepodarí problém vyriešiť, prejdite na postup 2.

Postup 1:


Ak chcete, aby sme hodnotu databázy Registry pre položku Údaje hodnôt v podkľúči Zones na hodnotu 0 zmenili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Pomocou tohto balíka sa zmení hodnota databázy Registry pre položku Údaje hodnôt v podkľúči Zones na hodnotu 0.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak práve nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Upravte databázu Registry na zmenu údajov hodnôt v nastavení podkľúča Zones databázy Registry.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte príkaz regedit do poľa Vyhľadať
 2. V časti Programy kliknite na položku regedit.exe.
 3. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry a kliknite na podkľúč 0
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku 1200 a potom kliknite na položku Upraviť
 6. Do poľa Údaje hodnôt zadajte buď hodnotu 1, alebo hodnotu 0, čím prepíšete existujúcu hodnotu 3. Potom kliknite na tlačidlo OK
 7. Zatvorte editor databázy Registry.
 8. Spustite konzolu MMC a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Hodnoty 0, 1 a 3 sú spojené s nasledujúcim správaním:
 • 0 = zapnuté alebo akcia je povolená
 • 1 = výzva
 • 3 = vypnuté alebo akcia nie je povolená
Poznámka Ak do poľa Údaje hodnôt zadáte hodnotu 1, po spustení programu Microsoft Project sa zobrazí nasledujúca výzva:
Chcete povoliť spustenie softvéru, ako sú ovládacie prvky ActiveX a doplnky?
Okrem toho sa pri používaní programu Microsoft Project nasledujúca výzva zobrazí viackrát.
Ak nechcete, aby sa táto výzva zobrazovala, do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 0.


Postup 2:


Ak chcete, aby sme doplnkovú (parazitujúcu) zónu z podkľúča Zones odstránili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak práve nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak problém pretrváva, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK
 2. Rozbaľte nasledujúci podkľúč databázy Registry
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Z podkľúča Zones odstráňte doplnkovú (parazitujúcu) zónu.
  Poznámka: Parazitujúca zóna je pseudografické číslo uvedené pred číslom zóny 0. Pseudografické číslo má podobu miniatúrneho malého písmena L.
 4. Zatvorte editor databázy Registry.
 5. Spustite konzolu MMC a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

Vlastnosti

ID článku: 2506343 – Posledná kontrola: 27. 2. 2012 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Pripomienky