Funkcie programu Outlook sú po inštalácii s balíkom pre študentov a domácnosti vypnuté

P R I Z N A K Y

Po inštalácii samostatného programu Outlook 2010 a balíka Office 2010 pre študentov a domácnosti sa v programe Outlook nedajú používať niektoré funkcie. Dostupné nie sú napríklad motívy, funkcie na formátovanie tabuľky, nástroje korektúry a grafické prvky WordArt. Vypnutá je tiež funkcia na zobrazenie ukážky príloh.  

P R I C I N A

Nainštalovali ste balík Office 2010 pre študentov a domácnosti pomocou technológie Klikni a spusti. Samostatný program Outlook nedokáže zobraziť funkcie programu Word, keď sa používa s technológiou Klikni a spusti.

R I E S E N I E

Ak chcete, aby boli v samostatnom programe Outlook 2010 k dispozícii všetky funkcie, musíte balík Office 2010 pre študentov a domácnosti nainštalovať pomocou štandardnej inštalácie MSI.

Ak technológia Office 2010 Klikni a spusti nevyhovuje vašim potrebám, odinštalujte ju. Potom nainštalujte štandardnú verziu MSI balíka Office 2010. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:

Odinštalovanie verzie Klikni a spusti balíka Office 2010

V systéme Windows XP
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz appwiz.cpl a stlačte kláves ENTER.
  2. Vyberte v zozname aplikáciu Office Klikni a spusti a potom kliknite na položku Odstrániť.
V systémoch Windows Vista a Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte reťazec programy a súčasti do poľa Vyhľadať a potom stlačte kláves ENTER.
  2. Vyberte v zozname aplikáciu Office Klikni a spusti a potom kliknite na položku Odstrániť.
Inštalácia balíka Office 2010 pomocou možnosti inštalácie MSI

  1. Navštívte lokalitu, na ktorej ste kúpili balík Office 2010, a prihláste sa pomocou toho istého konta Live ID, aké ste použili pri nákupe balíka Office 2010.
  2. Kliknutím na položku Moje konto v hornej časti domovskej stránky získajte prístup k súborom balíka Office určeným na prevzatie.
  3. Kliknite na tlačidlo Prevziať pri balíku, ktorý ste si kúpili, a potom kliknite na položku Rozšírené možnosti zobrazenú pod tlačidlom Prevziať.
  4. Vyberte verziu balíka Office 2010, ktorá nie je uvedená ako aplikácia Klikni a spusti.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Úplný zoznam funkcií, ktoré sú nedostupné, keď program Outlook nedokáže spolupracovať s programom Word, získate na stránke http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/using-outlook-2010-with-or-without-word-2010-installed-HA010356483.aspx.
Funkcia Motívy zostane nedostupná aj po nainštalovaní verzie MSI balíka pre študentov a domácnosti. Je to známy problém, pre ktorý neexistuje žiadne alternatívne riešenie. Ak túto funkciu nevyhnutne potrebujete, zaobstarajte si balík Office 2010 pre podnikateľov alebo ľubovoľný iný balík, ktorý obsahuje program Outlook aj program Word.
Vlastnosti

ID článku: 2509316 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Outlook 2010

Pripomienky