Po nainštalovaní predbežného vydania programu Internet Explorer 9 a spustení prehrávania videa pomocou programu Windows 7 Media Center sa môže vyskytnúť chyba aplikácie Netflix

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní predbežného vydania (RC) programu Windows Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows 7 sa v aplikácii Netflix programu Windows Media Center môže vyskytnúť chyba pri spúšťaní prehrávania videa.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte originálnu verziu programu Internet Explorer 9. Program Internet Explorer 9 môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 2512239 – Posledná kontrola: 14. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky