V počítači, v ktorom je nainštalovaný systém Windows Server 2008 R2 a procesor CPU, ktorý podporuje funkciu AVX, nie je možné spustiť virtuálne počítače

P R I Z N A K Y

Uvažujme o nasledujúcom prípade:
 • V počítači so systémom Windows Server 2008 R2 máte procesor Intel, ktorý podporuje funkciu AVX (Advanced Vector Extensions).

  Poznámka:
  Spoločnosť Intel začlenila podporu funkcie AVX do procesorov radu Sandy Bridge.
 • V počítači nainštalujete rolu servera Hyper-V.
 • V počítači vytvoríte virtuálny počítač, ktorý sa následne pokúsite spustiť.
V tomto prípade nie je možné virtuálny počítač spustiť. Zobrazí sa tiež chybové hlásenie, ktoré sa podobá niektorému z nasledujúcich hlásení:
An error occurred while attempting to start the selected virtual machine(s). (Pri pokuse o spustenie vybratých virtuálnych počítačov sa vyskytla chyba.)
<virtual machine name> could not initialize (<názov virtuálneho počítača> sa nepodarilo inicializovať.)

<virtual machine name> could not initialize. (Virtual machine ID <GUID virtuálneho počítača>) (<názov virtuálneho počítača> sa nepodarilo inicializovať. (ID virtuálneho počítača <GUID virtuálneho počítača>))
Vykoná sa tiež zápis udalosti 3040 do uzla Hyper-V-Worker v časti Applications and Services Logs (Denníky aplikácií a služieb), ktorá obsahuje chybové hlásenie podobné nasledovnému:
<názov virtuálneho počítača> Failed to set/change partition property. (Nepodarilo sa nastaviť/zmeniť vlastnosť oblasti.)

P R I C I N A

K tomuto problému dochádza preto, lebo systém Windows Server 2008 R2 nepodporuje funkciu AVX.

R I E S E N I E

Poznámka: Tento balík s opravou hotfix vypína funkciu AVX na virtuálnych procesoroch, aby bolo možné úspešne spustiť virtuálne počítače. Ak chcete používať funkciu AVX a zároveň spúšťať virtuálne počítače očakávaným spôsobom a pri tom využívať inštrukcie funkcie AVX, musíte vykonať inováciu na systém Windows Server 2008 R2 SP1.

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak nie je táto sekcia zobrazená, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú žiadosť o službu. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej žiadosti o službu nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, v počítači musí byť nainštalovaný systém Windows Server 2008 R2 a rola servera Hyper-V.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť rýchlu opravu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doteraz vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch systému Windows Server 2008 R2
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch systému Windows Server 2008 R2. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité pre zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

R I EŠ E N I E

Alternatívne riešenie pre systém Windows Server 2008 R2

Tento problém môžete tiež vyriešiť tak, že vynútite príznaky kompatibilného procesora nastavením vlastnosti WMI. K tejto vlastnosti nie je možné získať prístup zo žiadneho používateľského rozhrania. Táto vlastnosť je popísaná na webovej lokalite Microsoft Software Developer Network (MSDN). Toto alternatívne riešenie bude pravdepodobne nutné použiť pre všetky vytvorené virtuálne počítače. Po reštartovaní počítača je táto zmena trvalá. S použitím tohto alternatívneho riešenia ale súvisia dva známe problémy. Pozrite si tiež nasledujúcu ukážku skriptu Windows PowerShell.
 • Toto alternatívne riešenie nastavuje kompatibilitu tiež pre ďalšie funkcie procesora, ako je napríklad veľkosť riadka vyrovnávacej pamäte. Z tohto dôvodu nemôžu virtuálne počítače využívať úplné možnosti procesora.
 • Toto alternatívne riešenie je nutné vykonať pri každom vytvorení nového virtuálneho počítača.
Nižšie je ukážka skriptu Windows PowerShell.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

Produkty iných výrobcov, o ktorých hovorí tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o funkcii AVX nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Intel:Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Ďalšie informácie o súboroch


Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Vlastnosti

ID článku: 2517374 – Posledná kontrola: 24. 8. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky