Oprava nekompatibility doplnku Xunlei Thunder Download Manager a programu Internet Explorer 9

P R I Z N A K Y

Doplnok Xunlei Thunder Download Manager spôsobuje, že program Internet Explorer 9 prestáva reagovať alebo zlyháva.

R I E S E N I E

Na opravu tejto nekompatibility použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Aktualizácia na najnovšiu verziu doplnku Xunlei Thunder Download Manager 

Ak chcete aktualizovať na najnovšiu verziu doplnku Xunlei Thunder Download Manager, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Táto aktualizácia doplnku Xunlei Thunder Download Manager opravuje uvedený problém s nekompatibilitou.

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Postup 2: Zakázanie doplnku Xunlei Thunder Download Manager

Ak chcete zakázať doplnok Xunlei Thunder Download Manager, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
  1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer.
  2. Otvorte nové okno programu Internet Explorer.
  3. Keď sa zobrazí oznámenie o nekompatibilite doplnku Xunlei Thunder Download Manager, kliknite na položku Ponechať zakázané alebo oznámenie ignorujte.

Poznámka: Doplnok Xunlei Thunder Download Manager nemusí po zakázaní pracovať správne.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o doplnkoch prehľadávača nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 2520403 – Posledná kontrola: 21. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky