Popis balíkov Office 2007 SP3 a Office Language Pack 2007 SP3

Úvod

Balíky Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Office Language Pack 2007 SP3 poskytujú najnovšie aktualizácie pre balík Office 2007 a jazykový balík Office Language Pack 2007. Tieto aktualizácie zahŕňajú dve hlavné kategórie opráv:
 • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.
 • Všetky verejne dostupné aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, kumulatívne aktualizácie a rýchle opravy, ktoré boli vydané do septembra 2011.
Keďže balíky Service Pack určené pre balík Office sú kumulatívne, pred inštaláciou balíka Service Pack 3 nie je potrebné inštalovať balík Service Pack 1 ani balík Service Pack 2. Balík Service Pack 3 zahŕňa všetky opravy, ktoré boli zahrnuté v balíkoch Service Pack 1 a Service Pack 2.

D A L S I E I N F O R M A C I E


Získanie a inštalácia balíkov Service Pack


Postup 1: Služba Microsoft Update (odporúča sa)

Ak chcete prevziať balík Service Pack prostredníctvom služby Microsoft Update, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Služba Microsoft Update

Registrácia v službe Microsoft Update je odporúčaným spôsobom aktualizácie produktov na balík SP3. Služba Microsoft Update zistí, ktoré produkty máte nainštalované, a prevezme pre ne aktualizácie.

Postup 2: Prevzatie balíka SP3 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Prevziať Prevezmite balík Office 2007 SP3.
Prevziať Prevezmite balík Office Language Pack 2007 SP3.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Prehľad vylepšení v balíku Office 2007 SP3

 • Vyhľadávacie dotazy upozornení nevracajú dokumenty vyžadujúce vlastné bezpečnostné okresanie, a to ani v prípade, ak sa používateľovi, ktorý vytvoril dané upozornenie, dokumenty zobrazujú a môže na ne odosielať dotazy. 
 • Znaky bez podpory kódovania Unicode v reťazcoch určitých chybových hlásení sa teraz zobrazujú správne.
 • V rámci funkcie Citácie a bibliografia programu Word sú teraz dostupné štyri nové štýly bibliografie: Harvard Anglia, IEEE, šieste vydanie APA a siedme vydanie MLA.
 • Kalendár programu Outlook teraz zahŕňa sviatok čínskeho nového roka pre Singapur.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza v určitých prípadoch k zlyhaniu programu Excel 2007 po otvorení zošita programu Excel, ktorý bol predtým uložený v novšej verzii programu Excel. Tento problém sa vyskytuje, ak sa v danom súbore používa nová funkcia, ktorá nie je dostupná v balíku Office 2007.
 • Odstránenie problémov s pravidlami synonymického slovníka pre francúzštinu pred jazykovou reformou a po nej.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého nemožno nakonfigurovať nastavenia šifrovania, ak sa používajú s konvertorom balíka kompatibility formátov súborov a balíkom Office 2003 alebo staršou verziou balíka Office.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza v určitých prípadoch k zlyhaniu, keď používateľ otvorí zošit programu Excel v programe Excel a následne zobrazí jeho ukážku pomocou funkcie tably ukážky v programe Windows Prieskumník.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza k strate prispôsobení rýchlych filtrov a pása s nástrojmi programu Excel, keď používateľ uloží súbor XLSX najskôr ako súbor ODS a potom ako súbor XLSX v programe Excel 2007.

Známe problémy a zmeny v správaní
2591067 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíka Microsoft Office 2007 SP3 a balíka Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2591039 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Office 2007 SP3


Odstránenie balíka Service Pack

Balík Microsoft Office 2007 Service Pack 3 podporuje odstránenie klientskych aktualizácií prostredníctvom príkazového riadka a nástroja Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozícii ako samostatná súčasť na prevzatie. Ďalšie informácie o tomto nástroji získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007
Vlastnosti

ID článku: 2526086 – Posledná kontrola: 7. 2. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky