Popis balíkov Office Visio 2007 SP3 a Office Visio Language Pack 2007 SP3

Úvod

Balíky Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Office Visio Language Pack 2007 SP3 poskytujú najnovšie aktualizácie pre program Office Visio 2007 a jazykový balík Office Visio Language Pack 2007. Tieto aktualizácie zahŕňajú dve hlavné kategórie opráv:
 • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.
 • Všetky verejne dostupné aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, kumulatívne aktualizácie a rýchle opravy, ktoré boli vydané do augusta 2011.
Keďže balíky Service Pack určené pre balík Office sú kumulatívne, pred inštaláciou balíka Service Pack 3 nie je potrebné inštalovať balík Service Pack 1 ani balík Service Pack 2. Balík Service Pack 3 zahŕňa všetky opravy, ktoré boli zahrnuté v balíkoch Service Pack 1 a Service Pack 2.

D A L S I E I N F O R M A C I E


Získanie a inštalácia balíkov Service Pack


Postup 1: Služba Microsoft Update (odporúča sa)

Ak chcete prevziať balík Service Pack prostredníctvom služby Microsoft Update, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Služba Microsoft Update

Registrácia v službe Microsoft Update je odporúčaným spôsobom aktualizácie produktov na balík SP3. Služba Microsoft Update zistí, ktoré produkty máte nainštalované, a prevezme pre ne aktualizácie.

Postup 2: Prevzatie balíka SP3 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Prevziať Prevezmite balík Office Visio 2007 SP3.
Prevziať Prevezmite balík Office Visio Language Pack 2007 SP3.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Prehľad vylepšení v balíku Office Visio 2007 SP3


 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého funkcia COCAddon::CollectMasterInfo nesprávne vytvára dočasné cesty v organizačných schémach.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza pri úprave textu v organizačných schémach k strate formátovania písiem.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza k zlyhaniu, ak sa v obťahovom rámčeku tvaru používajú nesprávne údaje.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého nemožno správne aktualizovať diagramy SharePoint vzaté k sebe, ak ich používateľ uloží do lokálneho priečinka konceptov.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza k zlyhaniu programu Office Visio 2007 pri otváraní určitých kresieb VDX.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého je text nesprávne formátovaný, keď používateľ uloží súbor ako kresbu programu AutoCAD (.DXF alebo .DGW).
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého sa projekty programu Office Visio vytvorené v jazyku VBA (Visual Basic for Applications) nesprávne ukladajú v systéme Windows XP.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého sa program Office Visio 2007 neočakávane zatvára po kliknutí na položku Zahodiť vzatie súboru k sebe pre načítaný diagram SharePoint.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého sa v otočenom výbere menia rozmery tvaru s ochranou šírky a výšky.
Známe problémy a zmeny v správaní
2591067 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíka Microsoft Office 2007 SP3 a balíka Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2591039 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Office 2007 SP3


Odstránenie balíka Service Pack

Balík Microsoft Office 2007 Service Pack 3 podporuje odstránenie klientskych aktualizácií prostredníctvom príkazového riadka a nástroja Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozícii ako samostatná súčasť na prevzatie. Ďalšie informácie o tomto nástroji získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007
Vlastnosti

ID článku: 2526291 – Posledná kontrola: 27. 10. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky