Chybové hlásenie 0x8007042c pri pokuse o spustenie brány Windows Firewall

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o spustenie brány Windows Firewall sa zobrazí nasledujúca chyba, ak je služba Brána Windows Firewall vypnutá alebo ak je počítač infikovaný malvérom:
0x8007042c

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, vyhľadajte a odstráňte malvér podľa pokynov v postupe 1. Ak sa tým problém nevyrieši, pokúste sa problémy s bránou Windows Firewall vyriešiť podľa pokynov v postupe 2.
Postup 1: Vyhľadanie a odstránenie malvéru
Postup 2: Automatické riešenie problémov s bránou Windows Firewall
Postup 3: Manuálne spustenie služieb brány Windows Firewall
Postup 4: Spustenie súvisiacich služieb

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o bráne Windows Firewall nájdete na stránke Windows Firewall.


Spoločnosť Microsoft ponúka program Microsoft Security Essentials – bezplatný bezpečnostný program, ktorý vám pomôže ochrániť počítač pred malvérom. Ďalšie informácie o programe Microsoft Security Essentials nájdete v stredisku Consumer Security Support Center.
Vlastnosti

ID článku: 2530126 – Posledná kontrola: 10. 6. 2014 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

Pripomienky