Inštalácia balíka Service Pack 1 pre systém Windows 7 zlyháva s chybou 0x8004a029 alebo 0x80004005 – E_FAIL

P R I Z N A K Y

Inštalácia balíka Service Pack 1 pre systém Windows 7 môže zlyhať s niektorou z nasledujúcich chýb:

0x80004005 – E_FAIL

0x8004a029

P R I C I N A

Tieto chyby sa môžu vyskytnúť, ak počet nainštalovaných ovládačov sieťových filtrov prekračuje určený limit. Systém Windows 7 má v predvolenom nastavení limit 8, pričom maximálny povolený limit je 14.

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete vyriešiť tento problém, upravte hodnotu podkľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\ databázy Registry. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK.

2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na položku MaxNumFilters a potom kliknite na položku Upraviť.

4. Zmeňte hodnotu položky na hodnotu 14, vyberte možnosť Desiatková a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Predvolená hodnota je 8, maximálna hodnota je 14.

5. Zatvorte Editor databázy Registry.

Ak je v počítači nainštalovaných viac než 14 ovládačov filtrov, problém nemožno zmierniť pomocou vyššie uvedeného kľúča databázy Registry. Ak máte nainštalovaných viac než 14 ovládačov sieťových filtrov, odstráňte nainštalované ovládače filtrov v počte, ktorý je potrebný na úspešnú inštaláciu balíka Service Pack. Ovládače sieťových filtrov možno odstrániť prostredníctvom vlastností sieťového pripojenia v ovládacom paneli Ncpa.cpl.

Poznámka: Neodstraňujte predvolené ovládače sieťových filtrov od spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad ovládače Client for Microsoft Networks, QoS Packet Scheduler, File and Printer Sharing for Microsoft Networks, ani žiadne zo zahrnutých položiek internetových protokolov. Príkladom ovládačov sieťových filtrov od iných výrobcov je brána firewall, softvér QoS alebo softvér na virtualizáciu sietí.


Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Vlastnosti

ID článku: 2530477 – Posledná kontrola: 22. 11. 2011 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Pripomienky