Technické podrobnosti o vydaniach balíka Office 2010 SP1

S U H R N

V tomto článku sú uvedené technické informácie o každej aktualizácii balíkov Service Pack 1 (SP1), ktoré boli vydané pre klientske produkty balíka Microsoft Office 2010. V článku sú pre každý súbor aktualizácie balíka SP1 uvedené nasledujúce informácie:
  • Prepojenie na článok databázy Microsoft Knowledge Base s popisom daného balíka. Článok databázy Knowledge Base obsahuje ďalšie informácie o opravách, ktoré balík Service Pack obsahuje.
  • Prepojenie na Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft, odkiaľ môžu používatelia balíky prevziať.
  • Tabuľka s informáciami o súboroch .msp Inštalátora systému Windows.


Poznámka Tabuľky obsahujú len zoznam súborov z balíka SP1 s verziami. Dodatočné súbory, ktoré nemajú verzie (napríklad obrázky alebo súbory .xml), sa v zozname nenachádzajú.

V tomto článku sú popísané všetky aktualizácie balíka SP1 pre klientske produkty balíka Office 2010.

Ako zistiť, či je balík Service Pack nainštalovaný

Pomocou tohto článku môžete zistiť, či už je balík Service Pack nainštalovaný. Ak chcete overiť nainštalovanú verziu produktu balíka Microsoft Office, odporúčame v systéme Windows skontrolovať zoznam nainštalovaných programov.

Ďalšie informácie o postupe pri určovaní verzie nainštalovaného produktu balíka Office 2010 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

2121559 Ako určiť verziu nainštalovaného produktu balíka Office 2010

R I E S E N I E

Informácie o súbore

Táto rýchla oprava nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto rýchla oprava obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.

Globálna verzia tejto rýchlej opravy používa na inštaláciu rýchlej opravy balík Inštalátora systému Microsoft Windows. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC) v nasledujúcej tabuľke. Pri zobrazení informácií o súbore sa dátum skonvertuje na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas na ovládacom paneli.

Microsoft Office 2010 SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460049
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460049
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Office 2010 Language Pack SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460043
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460043
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft SharePoint Designer 2010 SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460057
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460057
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Project 2010 SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460052
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460052
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Visio 2010 SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460061
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460061
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Visio 2010 Viewer SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460065
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460065
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft PowerPoint Viewer SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
Microsoft PowerPoint Viewer Service Pack 1

Prevziať Prevziať balík.2460050
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460053
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460053
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460041
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460041
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Access 2010 Runtime SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2460015
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2460015
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Access Database Engine 2010 SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2460011
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2460011
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable SP1

x86


Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2508825
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru

x64

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

Prevziať Prevziať balík.2508825
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Vlastnosti

ID článku: 2532118 – Posledná kontrola: 4. 7. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky