Technické podrobnosti o vydaniach balíkov SharePoint 2010 a Office Server 2010 SP1

S U H R N

V tomto článku sú uvedené technické informácie o každej aktualizácii balíkov Service Pack (SP1), ktoré boli vydané pre službu Microsoft SharePoint 2010 a produkty servera Office Server. V článku sú pre každý súbor aktualizácie balíka SP1 uvedené nasledujúce informácie:
  • Prepojenie na článok databázy Microsoft Knowledge Base s popisom daného balíka. Článok databázy Knowledge Base obsahuje ďalšie informácie o opravách, ktoré balík Service Pack obsahuje.
  • Prepojenie na Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft, odkiaľ môžu používatelia balíky prevziať.
  • Tabuľka s informáciami o súboroch .msp Inštalátora systému Windows.

Poznámka Tabuľky obsahujú len zoznam súborov z balíka SP1 s verziami. Dodatočné súbory, ktoré nemajú verzie (napríklad obrázky alebo súbory .xml), sa v zozname nenachádzajú.

V tomto článku sú popísané všetky aktualizácie balíka SP1 pre službu Microsoft SharePoint 2010 a serverové produkty balíka Office.

R I E S E N I E

Informácie o súbore

Táto rýchla oprava nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto rýchla oprava obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.

Globálna verzia tejto rýchlej opravy používa na inštaláciu rýchlej opravy balík Inštalátora systému Microsoft Windows. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC) v nasledujúcej tabuľke. Pri zobrazení informácií o súbore sa dátum skonvertuje na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas na ovládacom paneli.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460045
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft SharePoint and Project Server 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460047
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru


Microsoft Office Online SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460073
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft Search Server 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460070
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460039
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460067
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460056
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460058
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460059
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Informácie o balíku
Názov balíkaZískanie balíkaČlánok databázy Knowledge Base
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exePrevziať Prevziať balík.2460054
Informácie o súbore .msp Inštalátora systému Microsoft Windows

V prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky sa zobrazujú súbory .msp, ktoré sú súčasťou tohto súboru .exe. V druhom stĺpci sa zobrazujú súbory, ktoré sú zahrnuté v každom súbore .msp. V treťom stĺpci sa nachádzajú čísla verzií súborov.
Názov MSPNázov súboruVerzia súboru
Vlastnosti

ID článku: 2532120 – Posledná kontrola: 24. 4. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky