Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po inštalácii balíkov Office 2010 SP1 a SharePoint 2010 SP1

Úvod

V tomto článku sa nachádza zoznam známych problémov a zmien v správaní, ktoré sa môžu vyskytnúť po inštalácii balíka Service Pack 1 (SP1) balíka Microsoft Office 2010, služby Microsoft SharePoint 2010 a produktov servera Office Server.

R I E S E N I E

Po inštalácii týchto balíkov Service Pack sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:
  • Pred inštaláciou balíkov SP1 skontrolujte, či sa na disku nachádza dostatok miesta. Počas inštalácie sa môže na ukladanie balíkov do vyrovnávacej pamäte vyžadovať priestor na disku zodpovedajúci až štvornásobku ich veľkosti.
  • Po ukončení inštalácie balíka Office 2010 SP1 je potrebné reštartovať počítač.
  • Ak sa aplikácie Office Web Apps používajú v prostredí so zmiešanými verziami, kde sa pre aplikácie Office Web Apps použil balík SP1 alebo novší, pričom server SharePoint Server 2010 je vo verzii RTM (Release To Manufacturing), je potrebné pred inštaláciou balíka SP1 pre aplikácie Office Web Apps nainštalovať nasledujúce dve aktualizácie:
    • 2510639 Popis aktualizácie servera SharePoint Server 2010: 12. apríla 2011
    • 2510648 Popis aktualizácie aplikácií Office Web Apps: 12. apríla 2011
  • Po inštalácii balíka SharePoint Server 2010 SP1 sa pri vytvorení novej kolekcie lokalít vypne funkcia pracovného postupu. Ak chcete funkciu Pracovný postup používať v novej kolekcii lokalít, zapnite ju na stránke Nastavenie kolekcie lokalít.


Vlastnosti

ID článku: 2532126 – Posledná kontrola: 29. 6. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky