V programe Internet Explorer sa neprehrávajú videá


Problémy s prehrávaním videí v programe Internet Explorer môžu mať viacero rôznych príčin. Na prehrávanie väčšiny videí sa používa platforma Adobe Flash, Microsoft Silverlight alebo Java. Tieto platformy vyžadujú doplnky programu Internet Explorer, ktoré umožňujú prehrávanie videí. Väčšinu problémov s prehrávaním videí možno vyriešiť nainštalovaním najnovších aktualizácií pre systém Windows, program Internet Explorer a všetky doplnky programu Internet Explorer.
Pri riešení problémov s prehrávaním videí v programe Internet Explorer postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku otestujte správanie prehrávania, až kým sa problém nevyrieši.

1. Aktualizujte program Internet Explorer

Použite najnovšiu verziu programu Internet Explorer pre váš operačný systém a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie ponúkané službou Windows Update.

2. Otestujte video v zobrazení kompatibility

Niektoré webové lokality môžu byť navrhnuté pre staršie verzie programu Internet Explorer. Prepnite na zobrazenie kompatibility a skontrolujte, či sa video prehráva.

3. Uistite sa, že doplnky sú nainštalované a povolené

Uistite sa, že v programe Internet Explorer sú povolené potrebné doplnky. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Nástroje programu Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Programy a potom na položku Spravovať doplnky.
 3. V zozname Aktuálne prevzaté doplnky kliknite na položku Spustenie bez povolenia.
 4. V zobrazenom zozname vyhľadajte nasledujúce doplnky. Ak sú niektoré z týchto doplnkov v zozname uvedené, uistite sa, že v stĺpci Stav majú uvedený text Povolené.
  • Shockwave Active X Control
  • Shockwave Flash Object
  • Java Plug-in (môžu byť uvedené viaceré doplnky)
  • QuickTime Plug-in (môžu byť uvedené viaceré doplnky)
  • Windows Media Player

4. Aktualizujte na najnovšie doplnky

Aktualizujte doplnky programu Internet Explorer tak, aby používali najnovšie platformy Flash, Silverlight a Java. Doplnky môže byť potrebné odinštalovať a potom znova nainštalovať, aby najnovšia verzia správne pracovala. Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

5. Vypnite funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX a Ochrana pred sledovaním

Ak používate funkciu Filtrovanie prvkov ActiveX alebo Ochrana pred sledovaním, niektoré hry alebo videá môžu byť zakázané.
 

Rozšírené riešenie problémov


Otestovanie videa online pomocou režimu softvérového vykresľovania programu Internet Explorer

Hardvérové urýchľovanie v programe Internet Explorer 9 a v novších verziách umožňuje programu Internet Explorer presunúť celé vykresľovanie grafiky a textu z procesora (CPU) na grafickú kartu (GPU). Hardvérové urýchľovanie môže byť v niektorých prípadoch potrebné zapnúť alebo vypnúť, aby bolo možné skontrolovať problémy s kompatibilitou hardvéru alebo softvéru pri zobrazení určitých webových lokalít. Ak chcete vypnúť hardvérové urýchľovanie a namiesto neho používať na zobrazenie lokality softvérové vykresľovanie, kliknite na nasledujúce prepojenie, ktoré odkazuje na článok na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
2528233 Povolenie alebo zakázanie softvérového vykresľovania v programe Internet Explorer 9

Získanie najnovších ovládačov zariadení

Keďže výkon hier môžu ovplyvňovať ovládače zariadení, uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače pre všetky hardvérové zariadenia. Ďalšie informácie o aktualizovaní ovládačov získate pomocou prepojení na odporúčané články týkajúce sa aktualizovania ovládačov.

Poznámka: Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu výrobcu počítača a nainštalovať najnovšie aktualizácie ovládačov zariadení, najmä grafickej karty a čipovej súpravy.

Prehrávanie videí pomocou iných multimediálnych aplikácií

Ak na prehrávanie videí online používate s programom Internet Explorer iné aplikácie na prehrávanie médií, môže byť potrebné navštíviť webovú lokalitu výrobcu a skontrolovať, či je nainštalovaná najnovšia verzia danej aplikácie a všetkých doplnkov potrebných pre program Internet Explorer 9.

Ďalšie zdroje informácií

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou týchto krokov, prejdite do služby Microsoft Community, kde môžete vyhľadávať odpovede alebo položiť konkrétne otázky iným používateľom.

Ak ste postupovali podľa krokov uvedených v tomto článku a hľadali odpovede vo fórach služby Answers, no váš problém stále nie je vyriešený, môžete kontaktovať oddelenie technickej podpory a získať informácie o dostupných možnostiach podpory.

O D K A Z Y


Ak chcete získať prístup k automatickým riešeniam na odstránenie problémov s prehrávaním videí v programe Internet Explorer, prejdite na nasledujúce webové lokality spoločnosti Microsoft: Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Vyhľadajte ďalšie tipy, triky a príležitosti na vzdelávanie na lokalite pre malé podniky: http://smallbusiness.support.microsoft.com.