V programe Internet Explorer sa neprehrávajú videá

Vzťahuje sa na: Internet Explorer 9

Problémy s prehrávaním videí v programe Internet Explorer môžu mať viacero rôznych príčin. Na prehrávanie väčšiny videí sa používa platforma Adobe Flash, Microsoft Silverlight alebo Java. Tieto platformy vyžadujú doplnky programu Internet Explorer, ktoré umožňujú prehrávanie videí. Väčšinu problémov s prehrávaním videí možno vyriešiť nainštalovaním najnovších aktualizácií systému Windows, programu Internet Explorer a všetkých doplnkov programu Internet Explorer.
Pri riešení problémov s prehrávaním videí v programe Internet Explorer postupujte podľa nasledujúcich krokov. Otestujte správanie prehrávania po každom kroku, až kým sa problém nevyrieši.

1. Aktualizácia programu Internet Explorer

Používajte najnovšiu verziu programu Internet Explorer pre váš operačný systém a nainštalujte všetky príslušné aktualizácie, ktoré ponúka služba Windows Update.

2. Testovanie videa v režime kompatibilného zobrazenia

Niektoré webové lokality sú navrhnuté pre staršie verzie programu Internet Explorer. Prepnite na Zobrazenie kompatibility a skontrolujte, či sa video prehráva.

3. Uistite sa, že doplnky sú nainštalované a povolené

Skontrolujte, či sú v programe Internet Explorer povolené potrebné doplnky. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Nástroje programu Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Programy a potom na položku Spravovať doplnky.
 3. V zozname Aktuálne načítané doplnky kliknite na položku Spustenie bez povolenia.
 4. V zobrazenom zozname vyhľadajte nasledujúce doplnky. Ak sú niektoré z týchto doplnkov uvedené v zozname, uistite sa, že v stĺpci Stav sú uvedené ako Povolené.
  • Shockwave Active X Control
  • Shockwave Flash Object
  • Java Plug-in (môžu byť uvedené viaceré doplnky)
  • QuickTime Plug-in (môžu byť uvedené viaceré doplnky)
  • Windows Media Player

4. Aktualizácia na najnovšie doplnky

Aktualizujte doplnky programu Internet Explorer tak, aby používali najnovšie platformy Flash, Silverlight a Java. Doplnky môže byť potrebné odinštalovať a potom znova nainštalovať, aby najnovšia verzia správne pracovala. Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

5. Vypnite funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX a Ochrana pred sledovaním

Ak používate funkciu Filtrovanie prvkov ActiveX alebo Ochrana pred sledovaním, niektoré hry alebo videá môžu byť neaktívne.
doplnky Internet Explorer môžete vyriešiť väčšinu problémov s prehrávaním videa.

Postup pri riešení problémov pre pokročilých používateľov


Testovanie videa online pomocou režimu softvérového vykresľovania programu Internet Explorer

Hardvérové urýchľovanie v programe Internet Explorer 9 a v novších verziách umožňuje programu Internet Explorer presunúť celé vykresľovanie grafiky a textu z procesora CPU na grafickú kartu (GPU). Hardvérové urýchľovanie môže byť v niektorých prípadoch potrebné zapnúť alebo vypnúť, aby bolo možné skontrolovať problémy s kompatibilitou hardvéru alebo softvéru pri zobrazení určitých webových lokalít. Ak chcete zakázať hardvérové urýchľovanie a používať softvérové vykresľovanie na zobrazenie lokality namiesto hardvérového, kliknite na nasledujúce prepojenie a pozrite si článok na webovej lokalite Microsoft:
2528233 Povolenie alebo zakázanie softvérového vykresľovania v programe Internet Explorer 9

Získajte najnovšie ovládače zariadení

Keďže ovládače zariadení môžu ovplyvniť výkon hry, skontrolujte, či máte najnovšie ovládače pre všetok hardvér. Ďalšie informácie o aktualizovaní ovládačov získate pomocou prepojení na odporúčané články týkajúce sa aktualizovania ovládačov.

Poznámka Môžete sa tiež prihlásiť na webovú lokalitu výrobcu počítača a aktualizovať najnovšie ovládače zariadení pre počítač, najmä ovládače grafiky a čipovej súpravy.

Používanie iných mediálnych aplikácií na prehrávanie videí

Ak používate iné aplikácie na prehrávanie médií v programe Internet Explorer na prehrávanie online videí, možno budete musieť prejsť na webovú lokalitu daného výrobcu a uistiť sa, že máte najnovšiu verziu tejto aplikácie a všetky potrebné doplnky, ktoré sú potrebné pre program Internet Explorer 9.

Ďalšie zdroje

Ak sa týmto postupom problém nevyriešil, prejdite na časť Komunita spoločnosti Microsoft. kde môžete vyhľadávať odpovede alebo položiť konkrétne otázky iným používateľom.

Ak ste postupovali podľa krokov uvedených v tomto článku a hľadali odpovede vo fórach časti Odpovede, no váš problém stále nie je vyriešený, môžete kontaktovať oddelenie technickej podpory a získať informácie o dostupných možnostiach podpory.

Odkazy


Produkty od iných výrobcov, ktorými sa zaoberá tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Vyhľadajte ďalšie tipy, triky a príležitosti na vzdelávanie na lokalite pre malé podniky:

Microsoft Business Center