Po nainštalovaní balíka Exchange Server 2010 SP1 sa klientske aplikácie Outlook nemôžu pripojiť k verejným priečinkom

P R I Z N A K Y

Niektoré klientske aplikácie Microsoft Outlook majú problémy s pripojením, keď vo verejnom priečinku čaká veľké množstvo vlákien služby Microsoft Exchange RPC Client Access na odpovede zo služby Availability. K tomuto problému dochádza napríklad v prípade, ak vo verejnom priečinku čaká na odpovede viac než 500 vlákien.

Poznámky

 • Na serveri Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) nie je k dispozícii žiadna možnosť vypnutia služby Availability.
 • Tento problém možno dočasne vyriešiť reštartovaním služby Exchange RPC Client Access na serveri Exchange Server 2010 SP1 s verejným priečinkom.

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je nová funkcia v balíku Exchange Server 2010 SP1. Táto nová funkcia využíva službu Microsoft Exchange RPC Client Access ako sprostredkovateľa pre staršie verzie služby Availability (informácie o voľnom čase). Platí preto, že ak je verejný priečinok nainštalovaný na serveri Exchange Server 2010 SP1, služba Microsoft Exchange RPC Client Access bude zachytávať požiadavky na informácie o voľnom čase.

R I E S E N I E

Informácie o kľúčoch databázy Registry

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte na server Exchange Server 2010 SP1 nasledujúcu aktualizáciu:
2497453 OPRAVA: Ak sa na odosielanie požiadaviek v rozhraní .NET Framework používa trieda HttpWebRequest, po prerušení viacerých požiadaviek HTTP môže aplikácia prestať reagovať (Tento obsah môže byť v angličtine)

Poznámka
: Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte nasledujúcu súhrnnú aktualizáciu:
2579150 Popis súhrnnej aktualizácie 4 pre server Exchange Server 2010 Service Pack 1


Ak chcete, aby sme po nainštalovaní tejto aktualizácie vypli službu Availability za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete službu Availability vypnúť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete automaticky vypnúť službu Availability, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Po nainštalovaní aktualizácie vypnite službu Availability vykonaním nasledujúcich krokov: 
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\
 3. V ponuke Edit (Úpravy) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku Key (Kľúč).
 4. Zadajte reťazec ParametersSystem a stlačte kláves ENTER.
 5. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\ParametersSystem
 6. V ponuke Edit (Úpravy) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku DWORD Value (Hodnota DWORD).
 7. Zadajte reťazec DisableAvailabilityServiceCalls a stlačte kláves ENTER.
 8. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom myši na položku DisableAvailabilityServiceCalls a potom kliknite na položku Modify (Zmeniť).
 9. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte hodnotu 1 a kliknite na tlačidlo OK.
 10. Zatvorte okno Registry Editor (Editor databázy Registry).
Poznámka: Ak sa rozhodnete počkať na súhrnnú aktualizáciu 4 pre server Exchange Server 2010 SP1, príslušná funkcia sa obnoví do stavu, v akom pracovala vo vydaní Exchange Server 2010 RTM.


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o službe Availability získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:
Vlastnosti

ID článku: 2535105 – Posledná kontrola: 23. 1. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky