SK0298:Chyba „Out of Memory“ na pocítaci s velkým množstvom nainštalovanej pamäte RAM

If this article does not describe your hardware-related issue, please see the following Microsoft Web site to view more articles about hardware:

P R I Z N A K Y

Ak počítač, na ktorom je spúšťaný niektorý z vyššie uvedených operačných systémov, obsahuje viac ako 512 MB (napríklad 768 MB) fyzickej operačnej pamete RAM, sa môžu vyskytnúť nesledujúce chybové hlásenia:

-Nemusi sa Vám podariť otvoriť okno MS-DOS (alebo príkazový riadok) pokial je spustený operačný systém Windows. Pri takomto pokuse sa môže objaviť nasledovné chybové hlásenie:

Nedostatok pamäte na spustenie tohto programu. Zatvorte jeden alebo viacero programov a pokúste sa znova.

-Počítač môže prestať reagovat pri štarte operačného systému Windows, alebo sa zastaví a zobrazí nasledovné chybové hlásenie:

Nedostatok pamäte na inicializáciu systému Windows. Skončite jeden alebo viac rezidentných programov alebo odstráňte nepotrebné pomôcky zo súborov Config.sys a Autoexec.bat a reštartujte počítač.

P R I C I N A

Ovládač vyrovnávacej pamäte v 32-bitovom chránenom režime operačného systému Windows (VCache) vymedzil maximálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte z celkového množstva pamäte RAM, ktorá je k dispozícii pri štarte systému Windows. Ovládač Vcache si potom rezervuje dostatok pamäťových adries, aby mal umožnený prístup k vyrovnávacej pamäti maximálnej veľkosti, takže týmto spôsobom môže zväčšiť vyrovnávaciu pamäť na požadovanú veľkosť. Tieto adresy sa nachádzajú v rozsahu virtuálnych adries od 0xC0000000 až po 0xFFFFFFFF (od 3 do 4 gigabytov) známych ako systémová oblasť.


Na počítačoch s veľkým množstvom nainštalovanej pamäte RAM, môže byť maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte dostatočne veľká a ovládač Vcache spotrebuje všetky adresy v systémovej oblasti a neostanú k dispozícii žiadne voľné adresy virtuálnej pamäte pre ďalšie funkcie, ako napríklad otvorenie okna Príkazového riadku (vytvorenie nového virtuálneho počítača).

R I EŠ E N I E

Aby ste sa vyhli tomuto problému, môžete použiť jeden z nasledujúcich postupov:
  • Použiť nastavenie MaxFileCache v súbore System.ini a zredukovať maximálne množstvo pamäte, ktorú môže ovládač Vcache použiť na hodnotu 512 megabytov (524288 kB) alebo menej. Viac informácií ako použiť nastavenie MaxFileCache nájdete v nasledovnom článku v databáze Knowledge Base spoločnosť Microsoft:
    108079 32-Bit File Access Maximum Cache Size
  • -Použiť nástroj Pomôcka konfigurácie systému na limitovanie množstva pamäte, ktorú operačný systém Windows využíva na 512 megabytov (MB) alebo menej. Viac informácií o tom, ako používať Pomôcku konfigurácie systému nájdete v nasledovnom článku v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
    181966
  • Obmedzte množstvo nainštalovanej pamäte RAM vo vašom počítači na 512 MB alebo menej.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že je to problém produktov vymenovaných na začiatku tohto článku.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ovládač Vcache je interne limitovaný na maximálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte - 800 MB. Tento problém sa môže objaviť, ak máte v počítači nainštalovaný Accelerated Graphics Port (AGP) zobrazovací adaptér, pretože zdieľaná pamäť AGP aperture je tiež mapovaná do systémom adresovanej oblasti. Napríklad, keď ovládač Vcache využíva maximálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte 800 MB a AGP zobrazovací adaptér má mapovanú zdieľanú pamäť veľkosti 128 MB, zostáva len veľmi málo adresovateľného priestoru pre ďalší systémový kód a údaje, ktoré musia zaberať tento rozsah virtuálnych adries.
Vlastnosti

ID článku: 253912 – Posledná kontrola: 10. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky