Vo verziách programu Excel 2010 SP1 iných ako anglické sa zmenili názvy funkcií

S U H R N

Z dôvodu poskytovania zvýšenej presnosti funkcií, konzistentnej funkčnosti zodpovedajúcej očakávaniam, ako aj toho, aby názvy funkcií presnejšie vystihovali poskytované funkcie, boli v knižnici funkcií programu Microsoft Excel 2010, služby Microsoft Excel Services 2010 a aplikácie Microsoft Excel Web App 2010aktualizované, premenované alebo pridané niektoré funkcie programu Excel.

Okrem toho sa v 10 rozličných jazykoch (češtine, dánčine, holandčine, nórčine, portugalčine, brazílskej portugalčine, španielčine, švédčine, taliančine a turečtine) opätovne lokalizovali niektoré najčastejšie zadávané funkcie. V dôsledku toho sa po zadaní známeho názvu funkcie programu Microsoft Excel 2007 namiesto aktualizovaného názvu funkcie v programe Excel 2010 zobrazí chyba #NAME?. Keď otvoríte zošit v programe Excel 2010, službe Excel Services 2010 alebo v aplikácii Excel Web App, ktoré obsahujú názvy funkcií zo starších verzií programu Excel, zobrazí sa aktualizovaný názov funkcie.

Na základe odozvy zákazníkov sa spoločnosť Microsoft rozhodla opätovne používať lokalizované názvy najčastejšie zadávaných funkcií podľa programu Excel 2007. Ak chcete opätovne používať názvy funkcií verzie 2007, prevezmite balík Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Príklad

Funkcia VLOOKUP sa v španielčine v programe Excel 2007 nazývala BUSCARV. V programe Excel 2010 sa však španielsky názov funkcie zmenil na CONSULTAV. Ak v programe Excel 2010 bez balíka SP1 zadáte názov BUSCARV namiesto CONSULTAV, môže sa zobraziť chyba #NAME?.

Ak chcete v španielskej verzii programu Excel 2010 zreprodukovať toto správanie, postupujte nasledovne:
  1. Vytvorte nový zošit programu Excel.
  2. V bunke A1 zadajte číslicu 1 a v bunke A2 zadajte číslicu 2.
  3. V bunke B1 zadajte znak a a v bunke B2 zadajte znak b.
  4. V bunke D1 zadajte číslicu 1 a v bunke D2 zadajte príkaz =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Ak nemáte nainštalovaný balík Service Pack 1, po zadaní príkazu =BUSCARV(D1,A1:B2,2) v programe Excel 2010 sa zobrazí chyba #¿NOMBRE?. Podľa správnosti je potrebné zadať v programe Excel 2010 bez balíka SP1 príkaz =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Ak však nainštalujete balík Service Pack 1, v programe Excel 2010 sa chyba #¿NOMBRE? zobrazí po zadaní príkazu =CONSULTAV(D1,A1:B2,2). Podľa správnosti je potrebné zadať v programe Excel 2010 s balíkom SP1 príkaz =BUSCARV(D1,A1:B2,2).D A L S I E I N F O R M A C I E

Po inštalácii balíka Service Pack 1 sa všetky zošity vytvorené v starších verziách programu Excel vrátane zošitov programu Excel 2010 bez balíka SP1 automaticky zobrazia s aktualizovanými názvami funkcií. Ak chcete zobraziť aktualizované názvy, nie je potrebné funkcie zadávať opätovne.

Ak chcete prevziať a nainštalovať balík Office 2010 SP1, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:

2460049 – Popis balíka Office 2010 SP1


Veľké podniky sa môžu oboznámiť v závislosti od svojho prostredia s niektorými alebo všetkými nasledujúcimi článkami databázy Microsoft Knowledge Base:

2460043 – Popis balíka Office 2010 Language Pack SP1
2460073 – Popis balíka Office Web Apps SP1
2460056 – Popis balíka Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 – Popis balíka Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 – Popis balíka SharePoint Server 2010 SP1
2460047 – Popis balíka SharePoint a Project Server 2010 SP1

Tabuľky s funkciami a jazykmi

V nasledujúcej časti sa nachádzajú jazyky a funkcie aktualizované v balíku Service Pack 1.

Čeština
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v češtine:

Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Dánčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v dánčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v dánčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Holandčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v holandčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v holandčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Taliančina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v taliančine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Nórčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v nórčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v nórčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugalčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v portugalčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugalčina (Brazília)
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v brazílskej portugalčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v brazílskej portugalčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Španielčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v španielčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v španielčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Švédčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v švédčine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turečtina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v turečtine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v turečtine:
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Vlastnosti

ID článku: 2551525 – Posledná kontrola: 29. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky