Popis aktualizácie balíka Office 2010: 13. september 2011

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu pre balík Microsoft Office 2010. Táto aktualizácia znižuje počet chýb pri inštalácii aktualizácií balíka Microsoft Office 2010.

R I E S E N I E

Problémy, ktoré táto aktualizácia odstraňuje

Pri inštalácii balíka Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) prostredníctvom služby Microsoft Update sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Kód 78F Vyskytla sa neznáma chyba služby Windows Update.

Ak balík SP1 prevezmete a inštalujete zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Inštalácia tohto balíka zlyhala.

Súbor Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log vytvorený počas inštalácie obsahuje chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

Chyba 1935. Počas inštalácie súčasti zostavy <identifikátor GUID súčasti> sa vyskytla chyba. HRESULT: 0x80131047.

Táto aktualizácia odstraňuje chybové hlásenie, ktoré sa zobrazuje počas opätovnej inštalácie produktu pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Chybové hlásenie sa môže zobraziť, aj keď nie je nainštalovaný balík SP1.

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak Inštalátor systému Windows zaznamená odkaz na neexistujúcu jednotku alebo na vymeniteľné zariadenie, ktoré neobsahuje žiadne čitateľné médium. Problém sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak Inštalátor systému Windows zaznamená odkaz na prázdnu jednotku DVD alebo CD.

Získanie a inštalácia aktualizácie

Ak chcete odstrániť tento problém, pred inštaláciou balíka Office 2010 SP1 prevezmite a nainštalujte nasledujúcu aktualizáciu.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:

32-bitová aktualizácia

Prevziať Prevziať 32-bitový balík aktualizácie

64-bitová aktualizácia

Prevziať Prevziať 64-bitový balík aktualizácie

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Informácie o reštartovaní

Po inštalácii tejto aktualizácie nie je nutné reštartovať počítač.

Alternatívne riešenie

Pred inštaláciou balíka Office 2010 SP1 vložte do optickej jednotky čitateľný disk DVD alebo CD alebo pripojte jednotku USB.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Chyby 1935 a 78F počas inštalácie balíka Office 2010 Service Pack 1 (SP1) môžu mať viacero hlavných príčin. Tento problém sa zvyčajne vyskytuje, ak bol balík Office 2010 pôvodne nainštalovaný použitím dočasného ukladacieho zariadenia.
<ArticleBemisContent xmlns="http://www.microsoft.com/office/sustainedengineering/kbcontent" Version="15.0.5001.1000" Revision="0" IRISArticleID="117" ContentID="2553092"> <Summary /> <RelatedBugs /> <FileList /> <ReplacementInformation /> <Prerequisities /> <RestartInformation> <Info SourceName="RestartCheck"> <Data>No</Data> </Info> </RestartInformation> <UninstallInformation /> <TargetedApplications /> <RegistryChanges /> <ObtainUpdate /> <UpdateNotes /> <Keywords /> <SecurityBulletin /> <SecurityUpdateSupport /> </ArticleBemisContent>
Vlastnosti

ID článku: 2553092 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky