Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z augusta 2011 pre operačné systémy Windows

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) bola ukončená 12. júla 2011. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft:
Dôležité upozornenie: Táto aktualizácia nahrádza aktualizáciu 2443685, ktorá bola vydaná v decembri 2010. Zahŕňa aj ďalšie zmeny časových pásiem, ktoré boli vydané ako rýchle opravy po publikovaní aktualizácie 2443685.

Ak ste už aktualizáciu 2443685 nasadili, prečítajte si popis konkrétnych zmien časových pásiem uvedených v tomto článku a určite, či je túto aktualizáciu potrebné ihneď nasadiť. Ak sa zmeny vášho systému priamo netýkajú, môžete nasadenie naplánovať na nasledujúcu vhodnú príležitosť.

Odporúčame vám nasadiť najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu časových pásiem pre systém Windows, aby sa zabezpečila konzistentnosť databázy časových pásiem vo všetkých systémoch.

Dôležité upozornenie
 • Pred inštaláciou aktualizácie popísanej v tomto článku sa oboznámte s možnými problémami, ktoré môžu ovplyvniť program Microsoft Outlook.

  Ďalšie informácie o týchto problémoch získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  931667 Implementácia zmien časových pásiem pomocou nástroja na aktualizáciu údajov časových pásiem pre program Microsoft Office Outlook
 • Ak v prostredí informačných technológií (IT) používate program Microsoft Exchange Server, na zabezpečenie správneho fungovania tohto programu musíte podniknúť ďalšie opatrenia.

  Ďalšie informácie o aktualizácii letného času pre program Exchange získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  941018 Implementácia aktualizácie letného času pomocou nástroja na aktualizáciu kalendára pre program Exchange
 • Kumulatívne aktualizácie časových pásiem obsahujú iba údaje, ktoré sa zmenili pre konkrétnu oblasť alebo ktoré boli pridané na zabezpečenie súladu s inými verziami operačných systémov. Platí preto, že ak dôjde k odstráneniu kľúča časového pásma, po nainštalovaní kumulatívnej aktualizácie časových pásiem sa niektoré pôvodné hodnoty nemusia obnoviť.

  Neodporúčame vám odstraňovať kľúče databázy Registry, ktoré súvisia s časovými pásmami. V počítači s neúplnými kľúčmi časových pásiem najskôr obnovte kľúče zo spoľahlivej zálohy a potom nainštalujte aktualizáciu.

Úvod

Aktualizácia popísaná v tomto článku mení údaje časových pásiem tak, aby zohľadňovali zmeny letného času vo viacerých krajinách.

Aktualizácia popísaná v tomto článku je kumulatívna súhrnná aktualizácia zahŕňajúca zmeny, ktoré boli v minulosti vydané ako rýchle opravy v článkoch 2543367, 2523087, 2519231 a 2515337 databázy Microsoft Knowledge Base (KB). Táto kumulatívna aktualizácia zahŕňa aj ďalšie opravy, ktoré neboli zahrnuté v rýchlych opravách vydaných v minulosti. Ďalšie informácie o vplyve zmien letného času na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o vplyve zmien letného času na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
914387 Konfigurácia letného času v operačných systémoch Microsoft Windows
Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:
Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system. (Aktualizáciu nemožno nainštalovať, pretože v systéme je už nainštalovaná novšia alebo rovnaká aktualizácia časových pásiem.)
Toto hlásenie znamená, že ste správnu aktualizáciu už nainštalovali alebo že túto aktualizáciu automaticky nainštalovala služba Windows Update alebo Microsoft Update. Na aktualizáciu operačného systému Windows preto nie je potrebné vykonať žiadnu ďalšiu akciu.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft možno prevziať nasledujúce súbory:

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows 7 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows 7 pre systémy s procesorom x64 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2008 R2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Vista SP2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Vista SP2 pre systémy s procesorom x64 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 SP2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2008 SP2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows XP SP3 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows XP SP3 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2003 SP2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2003 SP2 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2003 SP2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Embedded Standard 7 (KB2570791).

Prevziať Prevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Embedded Standard 7 pre systémy s procesorom x64 (KB2570791).

Dátum vydania: 9. august 2011

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Aktualizácie z predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systém Windows

Od vydania predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systém Windows došlo k nasledujúcim zmenám:
 • Turecko – štandardný čas:
  Bolo vytvorené nové časové pásmo pre systém Windows: Turecko – štandardný čas. Zobrazovaný názov je „(UTC+2:00) Istanbul“. Vláda Turecka rozhodla o zmene rozvrhu letného času pre rok 2011. Letný čas sa začne v pondelok 28. marca namiesto v nedeľu 27. marca.
  Zo zobrazovaného názvu časového pásma „(UTC+2:00) Atény, Bukurešť, Istanbul“ bolo odstránené mesto Istanbul.
 • Egypt – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC+2:00) Káhira“]:
  Egyptská vláda rozhodla o zrušení letného času.
 • Južná Amerika – tichomorský štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC-4:00) Santiago“]:
  Nastavuje letný čas v roku 2011 tak, aby sa začínal v auguste a končil v marci 2012. 
 • Maroko – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC) Casablanca“]:
  Nastavuje letný čas v roku 2011 tak, aby sa končil v júli.
 • Fidži – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC+12:00) Fidži“]:
  Nastavuje letný čas v roku 2011 tak, aby sa končil v prvú marcovú nedeľu.
 • Samoa – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC-11:00) Samoa“]:
  Nastavuje letný čas v roku 2011 tak, aby sa končil o jednu hodinu neskôr.
Názov kľúča časového pásma Zobrazovaný názov Začiatok letného času v roku 2011 Koniec letného času v roku 2011Podkľúč TZI
Turecko – štandardný čas(UTC+2:00) IstanbulPosledný marcový pondelok

03:00:00.000
Posledná októbrová nedeľa

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Egypt – štandardný čas(UTC+02:00) KáhiraŽiadnyŽiadny"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Južná Amerika – tichomorský štandardný čas(UTC-04:00) SantiagoTretia augustová sobota

23:59:59.999
Prvá májová sobota

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Maroko – štandardný čas(UTC) CasablancaPrvá aprílová sobota

23:59:59.999
Posledná júlová sobota

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fidži – štandardný čas(UTC+12:00) FidžiŠtvrtá októbrová nedeľa

02:00:00.000
Prvá marcová nedeľa

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa – štandardný čas(UTC-11:00) SamoaPosledná septembrová nedeľa

00:00:00.000
Prvá aprílová nedeľa

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Okrem týchto zmien obsahuje kumulatívna aktualizácia letného času z augusta 2011 aj revízie nasledujúcich časových pásiem:

 • Aktualizované posuny voči času UTC a odstránený letný čas v časových pásmach uvedených v tabuľke.
Časové pásmoStaréNové
Rusko – štandardný čas (UTC+3:00) Moskva, Petrohrad, Volgograd(UTC+4:00) Moskva, Petrohrad, Volgograd
Jekaterinburg – štandardný čas(UTC+5:00) Jekaterinburg(UTC+6:00) Jekaterinburg
Severná stredná Ázia – štandardný čas(UTC+6:00) Novosibirsk(UTC+7:00) Novosibirsk
Severná Ázia – štandardný čas(UTC+7:00) Krasnojarsk(UTC+8:00) Krasnojarsk
Severovýchodná Ázia – štandardný čas(UTC+8:00) Irkutsk(UTC+9:00) Irkutsk
Jakutsk – štandardný čas(UTC+9:00) Jakutsk(UTC+10:00) Jakutsk
Vladivostok – štandardný čas(UTC+10:00) Vladivostok(UTC+11:00) Vladivostok
Magadan – štandardný čas(UTC+11:00) Magadan(UTC+12:00) Magadan
 • Kaliningrad – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC+3:00) Kaliningrad“]:
  Bolo vytvorené nové časové pásmo pre systém Windows so zobrazovaným názvom „(UTC+3:00) Kaliningrad“. V tomto časovom pásme sa nepoužíva letný čas
 • Newfoundland – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC-3:30) Newfoundland“]:
  Čas začiatku a konca letného času bol aktualizovaný z 12:01 na 2:00.
Názov kľúča časového pásma Zobrazovaný názov Začiatok letného času v roku 2011 Koniec letného času v roku 2011Podkľúč TZI
Rusko – štandardný čas(UTC+4:00) Moskva, Petrohrad, VolgogradŽiadnyŽiadny“TZI”=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jekaterinburg – štandardný čas(UTC+6:00) JekaterinburgŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Severná stredná Ázia – štandardný čas(UTC+7:00) NovosibirskŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Severná Ázia – štandardný čas(UTC+8:00) KrasnojarskŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Severovýchodná Ázia – štandardný čas(UTC+9:00) IrkutskŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jakutsk – štandardný čas(UTC+10:00) JakutskŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Vladivostok – štandardný čas(UTC+11:00) VladivostokŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Magadan – štandardný čas(UTC+12:00) MagadanŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Kaliningrad – štandardný čas(UTC+3:00) KaliningradŽiadnyŽiadny“TZI”=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Newfoundland – štandardný čas(UTC-3:30) NewfoundlandDruhá marcová nedeľa

00:01:00:000
Prvá novembrová nedeľa

02:00:00:000
“TZI”=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


Známe problémy

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa pri konverzii starých zimných dátumov v roku 2011 z času UTC na miestny čas v ruských časových pásmach, ktorých sa tento problém týka, používa nesprávny posun (+4 hodiny namiesto +3 hodín v prípade ruského štandardného času). Tento problém ovplyvňuje iba staré zimné dátumy (od januára 2011 až do začiatku letného času v roku 2011).

Windows XP

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Postup pri získaní najnovšieho balíka Windows XP Service Pack

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:
2443685 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z decembra 2010 pre operačné systémy Microsoft Windows

Windows Server 2003

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows Server 2003 SP2. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Postup pri získaní najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:
2443685 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z decembra 2010 pre operačné systémy Microsoft Windows

Windows Vista alebo Windows Server 2008

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:
2443685 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z decembra 2010 pre operačné systémy Microsoft Windows

Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

Požiadavky

Na inštaláciu tejto aktualizácie sa nevzťahujú žiadne požiadavky. Rovnaký balík možno nainštalovať vo verzii RTM aj vo verzii SP1 systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:
2443685 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z decembra 2010 pre operačné systémy Microsoft Windows


Vlastnosti

ID článku: 2570791 – Posledná kontrola: 22. 11. 2011 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Service Pack 1, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Embedded Standard 7

Pripomienky