Inštalácia programu Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 alebo Internet Explorer 5.1 len na prevzatie v systéme Windows XP alebo Windows 2000

P R I Z N A K Y

Inštaláciu programu Microsoft Internet Explorer len na prevzatie nemožno použiť v systéme Microsoft Windows 2000 alebo Microsoft Windows XP.

P R I C I N A

Toto správanie je spôsobené zmenou v inštalátore programu Internet Explorer, ktorý slúži na inštaláciu v systéme Windows 2000 alebo Windows XP. Program Internet Explorer inštaluje v systéme Windows 2000 alebo Windows XP len základný prehľadávač a skriptovacie súbory, preto počas inštalácie nie je k dispozícii možnosť Install Minimal, or customize your browser (Minimálna inštalácia alebo prispôsobiť prehľadávač). Dialógové okno Component Options (Možnosti súčastí) preto nie je k dispozícii a nemožno použiť možnosť Download only (Len prevziať).

R I E S E N I E

Ak chcete vykonať inštaláciu len na prevzatie z Internetu, postupujte nasledovne:
 1. Na nasledovnej stránke na prevzatie súčastí programu Internet Explorer vyhľadajte a potom kliknutím prevezmite požadovanú verziu programu Internet Explorer:
 2. Podľa pokynov na webovej stránke prevezmite program Internet Explorer.
 3. Kliknite na tlačidlo Save to Disk (Uložiť na disk) (alebo Save (Uložiť)) a uložte súbor IExSetup.exe do ľubovoľného priečinka v počítači.
 4. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na príkaz Run (Spustiť).
 5. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať), prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor Ie5setup.exe alebo Ie6setup.exe, kliknutím vyberte daný súbor a potom kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
 6. V poli Open (Otvoriť) kliknite na koniec príkazu, vložte medzeru a potom zadajte jeden z nasledovných príkazov:
  Program Internet Explorer 5:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  Program Internet Explorer 6:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Ak ste napríklad inštalačný súbor Ie5setup.exe uložili do priečinka C:\Windows Update Setup Files, príkaz bude mať nasledovný formát:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Poznámka: Dvojité úvodzovky okolo premennej #E sú povinné, pretože premenná #E označuje požadované umiestnenie zdroja, vrátane spustiteľného súboru, programu Ie5setup.exe alebo Ie6setup.exe. Nasledovný popis obsahuje vysvetlenie použitých prepínačov príkazového riadka:
  • /d – Prevezme program Internet Explorer len pre aktuálnu platformu. Ak budete chcieť prevziať verziu pre všetky platformy, môžete použiť prepínač s hodnotou /d:1. Tento prepínač môže obsahovať len dve hodnoty, /d a /d:1.
  • /s:""#E"" – Označuje zdrojové umiestnenie súboru Ie5setup.exe. Hodnota ""#E"" predstavuje úplnú cestu a názov súboru .exe. Cesta musí byť uvedená medzi dvojitými úvodzovkami.
 7. Stlačte kláves ENTER. Vyberte požadované položky pre daný operačný systém.
Poznámka: Ak chcete program Internet Explorer prevziať na sieťovú jednotku, musíte namapovať sieťovú jednotku na písmeno jednotky v počítači. Program Internet Explorer nemožno prevziať na umiestnenie zadané pomocou cesty vo formáte UNC (Universal Naming Convention).

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie a prepínače príkazového riadka nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na príslušné číslo:

200007 Prepínače pre inštaláciu programu Internet Explorer v dávkovom režime (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

223371 Inštalácia programu Internet Explorer 5 v systéme Windows NT 4.0 pomocou servera SMS 1.2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 257249 – Posledná kontrola: 28. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky