SK0317:OL2000: (IMO) Ako presunút súbor osobných priecinkov

POZNÁMKA: Tieto postupy sa dajú použiť iba vtedy, ak máte nainštalovaný program Outlook 2000 s nastavením „Internet Mail Only“ (Iba program Internet Mail). Ak chcete zistiť, aký typ inštalácie používate, kliknite v ponuke Help (Pomocník) programu Outlook na položku About Microsoft Outlook (Čo je Microsoft Outlook). Ak máte nainštalovanú možnosť Internet mail only (Iba program Internet Mail), táto možnosť sa zobrazí v dialógovom okne About Microsoft Outlook (Čo je Microsoft Outlook). Ďalšie informácie o rozdieloch medzi klientmi elektronickej pošty Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

257824 OL2000: Differences Between Outlook and Outlook Express

Tento článok informuje, ako presunúť súbor osobných priečinkov na iné umiestnenie. Súbor osobných priečinkov môžete presunúť buď na lokálny pevný disk alebo do zdieľaného priečinka v sieti.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete presunúť súbor osobných priečinkov, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.Zistenie názvu a umiestnenia súboru osobných priečinkov:

1.Spustite program Microsoft Outlook.

2.V ponuke View (Zobraziť) kliknite na položku Folder List (Zoznam priečinkov).

3.Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Outlook today – Personal Folder (Outlook Dnes – Osobný priečinok) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

4.Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Advanced (Spresniť).

5.Pozrite si cestu k umiestneniu vašich osobných priečinkov.

6.Kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

7.Ukončite program Microsoft Outlook.


Kopírovanie súboru osobných priečinkov:

1.V ponuke Start (Štart) ukážte na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Windows Explorer (Prieskumník).

2.Vyhľadajte medzi súbormi umiestnenie vášho súboru osobných priečinkov. 3.Skopírujte súbor osobných priečinkov na požadované miesto.Ďalšie informácie o kopírovaní súborov alebo priečinkov nájdete nasledujúcim spôsobom:

1.Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Help (Pomocník).

2.Kliknite na kartu Search (Hľadať) a potom zadajte slovo „copy“ („kopírovať“) (bez úvodzoviek).

3.V časti Select Topic to display (Vyberte tému, ktorú chcete zobraziť) v zozname kliknite na tému Copy or move a file or folder (Kopírovanie alebo premiestňovanie súboru alebo priečinka).Nasmerovanie programu Microsoft Outlook na nový súbor osobných priečinkov:

1.Spustite program Microsoft Outlook.

2.V ponuke File (Súbor) ukážte na položku Open (Otvoriť) a potom kliknite na položku Personal Folders File (Súbor osobných priečinkov (.pst)).

3.Vyhľadajte nové umiestnenie súboru osobných priečinkov a otvorte ho kliknutím na tlačidlo OK.

4.V okne Folder List (Zoznam priečinkov) kliknite pravým tlačidlom myši na súbor osobných priečinkov a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

5.V dialógovom okne Vlastnosti začiarknite políčko Deliver POP mail to this Personal Folders File (Do tohto súboru osobných priečinkov doručovať poštu POP) a potom kliknite na tlačidlo OK.

6.Ak sa zobrazí nasledujúca správa, kliknite na tlačidlo OK: The location where POP mail is delivered will not change until you exit and restart Outlook. (Umiestnenie doručovania pošty prostredníctvom služby POP sa nezmení, pokiaľ neukončíte a nereštartujete program Outlook.)

7.Zatvorte všetky otvorené okná a potom ukončite program Microsoft Outlook.

8.Spustite program Microsoft Outlook.

9.Ak sa zobrazí nasledujúca správa, kliknite na tlačidlo OK: The location messages are delivered to has changed for this user profile. Is this correct? (Umiestnenie doručených správ sa pre tento profil používateľa zmenilo. Je to správne?)

Program Microsoft Outlook otvorí váš nový súbor osobných priečinkov.


Zatvorenie a odstránenie starého súboru osobných priečinkov
1.V okne Folder List (Zoznam priečinkov) kliknite pravým tlačidlom myši na starý súbor osobných priečinkov. POZNÁMKA: Starý súbor osobných priečinkov nepoužíva ikonu Outlook Today (Outlook Dnes).

2.Kliknite na položku Close Personal Folder (Zavrieť osobné priečinky).

3.Ukončite program Microsoft Outlook.

Teraz môžete odstrániť súbor osobných priečinkov z jeho starého umiestnenia.
Vlastnosti

ID článku: 257831 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky