Odinštalovanie alebo odstránenie programu Internet Explorer 9, ak nefunguje štandardný proces odinštalovania

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.

S U H R N


Program Internet Explorer 9 sa z počítača nedá odinštalovať ani odstrániť použitím štandardného procesu odinštalovania pomocou položiek Odinštalovať program a Zobrazenie nainštalovaných aplikácií.

Poznámka: Ak ste sa program Internet Explorer 9 nepokúsili odstrániť použitím štandardného procesu odinštalovania, skúste najskôr vykonať kroky v nasledujúcom článku:

Ako možno nainštalovať alebo odinštalovať program Internet Explorer 9?

R I E S E N I E

Poznámka: Po odinštalovaní programu Internet Explorer 9 bude v počítači dostupná verzia programu Internet Explorer, ktorá bola nainštalovaná predtým. Predchádzajúcu verziu nie je potrebné preinštalovať. Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete program Internet Explorer 9 odinštalovať sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.


Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50778

Poznámky
Ja to vyriešim
Ak je program Internet Explorer 9 stále nainštalovaný, obnovte predchádzajúci stav počítača pomocou funkcie Obnovovanie systému
Vlastnosti

ID článku: 2579295 – Posledná kontrola: 11. 4. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky