Pri inštalácii hry spoločnosti Microsoft sa zobrazí chybové hlásenie alebo inštalačný program prestane reagovať

S U H R N

V tomto článku sú popísané spôsoby riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hier spoločnosti Microsoft.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Príznaky problému

Nižšie sú uvedené typické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hry spoločnosti Microsoft:
 • Inštalačný program hry prestane reagovať.
 • Zobrazí sa chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich:
  Inštalačný program hry Názov hry zistil pri čítaní súboru Názov súboru chybu. Skontrolujte, či je disk správne vložený v jednotke CD-ROM a potom kliknite na tlačidlo Znova.
  Inštalačný program hry Názov hry zistil pri zápise do súboru Názov súboru chybu. Skontrolujte, či pevný disk nie je plný, a či sa súbor nepoužíva.
  Inštalačný program Názov hry nemôže pokračovať, pretože pevný disk je plný alebo chránený proti zápisu. Zavrite všetky aplikácie, odstráňte nepotrebné súbory z tejto jednotky a skúste znova.
  Inštalačnému programu sa nepodarilo nájsť alebo čítať zdrojový súbor .dll inštalácie pre konkrétny jazyk.
  V jednotke sa nachádza nesprávny zväzok.
  Súbor Setup.exe nie je platnou aplikáciou win32.
  Vložte disk 2 do jednotky.
  Poznámka: Chybové hlásenie „Vložte disk 2 do jednotky“ môže byť spôsobené virtuálnymi pevnými diskami.
  Inštalačnému programu sa nepodarilo extrahovať súbory z jednotky :\názovsúboru.CAB. Najpravdepodobnejšou príčinou je nedostatok pamäte (nedostatok miesta na disku na výmenu súboru) alebo poškodený súbor kabinetu. Reštartujte počítač a znova spustite inštaláciu.
 • Zobrazí sa chybové hlásenie s kódom chyby, napríklad „Chyba 1305, 1603, 1335 alebo 1935“.

Metódy na odstránenie problému

Metóda 1: Vyčistenie disku

Vyčistite disk CD alebo DVD. Na tento účel použite súpravu na čistenie diskov. Môžete tiež jemne pretrieť striebornú stranu disku bavlnenou handričkou nezanechávajúcou vlákna. Nepoužite papierový obrúsok, ktorý môže poškodiť povrch a zanechať škrabance. Disk pri čistení pretrite od stredu smerom k okrajom. Disk nečistite krúživým pohybom. Ak problém pretrváva, vyčistite disk vlhkou handričkou alebo použitím komerčnej súpravy na čistenie diskov CD a DVD. Pred vložením do jednotky nechajte disk úplne vyschnúť. Ak problém pretrváva, použite metódu 2.

Metóda 2: Vyčistenie jednotky

Ak sa problém nevyrieši vyčistením disku CD alebo DVD, vyčistite diskovú jednotku pomocou čistiaceho disku CD alebo DVD. Ak ho nemáte, zaobstarajte si ho, ak sa vám nepodarí problém odstrániť ani pomocou všetkých ostatných krokov uvedených v tomto článku. Disky na čistenie jednotiek možno zakúpiť u väčšiny predajcov počítačov alebo elektroniky. Ak problém pretrváva, použite metódu 3.

Metóda 3: Inštalácia a následné spustenie hry použitím inej jednotky CD alebo DVD

Jednotka CD možno nedokáže čítať disk CD s hrou. Hru sa pokúste nainštalovať použitím inej jednotky CD alebo DVD na rovnakom alebo inom počítači.
 1. Disk CD s hrou vložte do jednotky CD alebo DVD na inom počítači alebo do druhej jednotky CD alebo DVD na pôvodnom počítači. Mal by sa spustiť inštalačný program hry.
 2. Kliknite na položku Express Install (Expresná inštalácia).
 3. Hru nainštalujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Krok 3: Inštalácia hry

Ak inštalácia prebehla úspešne a hru je možné spustiť v tomto teste, problém mohlo zapríčiniť to, že pôvodná jednotka CD alebo DVD nedokáže čítať disk CD s hrou.

Ak však problém pretrváva, použite metódu 4.

Metóda 4: Reštartovanie počítača pomocou procesu čistého spustenia a následné vyprázdnenie priečinka dočasných súborov

Windows Vista

Poznámka: Pri používaní nasledovných postupov sa môže vyskytnúť dočasná strata funkcií niektorých služieb. Ak nastavenia obnovíte, obnovia sa aj príslušné funkcie. Ak však obnovíte funkcie, pravdepodobne sa opäť zobrazí pôvodné chybové hlásenie alebo nastane pôvodné správanie.

Krok 1: Spustenie Pomôcky konfigurácie systému

Pomôcku konfigurácie systému spustíte v systéme Windows Vista kliknutím na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadaním príkazu msconfig do poľa Vyhľadať a stlačením klávesu ENTER.

Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Krok 2: Vypnutie programov a služieb

 1. Na karte General (Všeobecné) kliknite na prepínač Selective Startup (Selektívne spustenie).
 2. V časti Selective Startup (Selektívne spustenie) zrušte začiarknutie políčka Load Startup Items (Načítať položky ponuky Pri spustení).
 3. Kliknite na kartu Services (Služby), začiarknite políčko Hide All Microsoft Services )Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) a potom kliknite na tlačidlo Disable All (Vypnúť všetky).
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Restart (Reštartovať).
Microsoft Windows XP

Poznámka: Pri používaní nasledovných postupov sa môže vyskytnúť dočasná strata funkcií niektorých služieb. Ak nastavenia obnovíte, obnovia sa aj príslušné funkcie. Ak však obnovíte funkcie, pravdepodobne sa vráti pôvodné chybové hlásenie alebo pôvodné správanie.

Krok 1: Spustenie Pomôcky konfigurácie systému

Pomôcku konfigurácie systému spustíte v systéme Windows XP kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Spustiť, zadaním príkazu msconfig do poľa Otvoriť a následným kliknutím na tlačidlo OK.

Krok 2: Vypnutie programov a služieb

 1. Na karte Všeobecné kliknite na prepínač Selektívne spustenie.
 2. V časti Selektívne spustenie kliknutím zrušte začiarknutia nasledujúcich políčok:
  • Spracovať súbor SYSTEM.INI
  • Spracovať súbor WIN.INI
  • Načítať položky ponuky Pri spustení
 3. Kliknite na kartu Služby, začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Reštartovať.
Ak chcete vykonať proces čistého spustenia počítača, kliknutím na tlačidloPrehrať zobrazíte ukážku tohto multimediálneho prúdu údajov.Ak sa chcete po vykonaní procesu čistého spustenia vrátiť k normálnemu spusteniu, kliknutím na tlačidlo Prehrať zobrazíte ukážku tohto multimediálneho prúdu údajov.

Krok 4: Odstránenie obsahu dočasného priečinka v systéme Windows

Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec %temp% a stlačte kláves ENTER.
 2. V ponuke Usporiadať kliknite na príkaz Vybrať všetko.
 3. V ponuke Usporiadať kliknite na položku Odstrániť.
 4. Kliknite na tlačidlo Áno.
Windows XP alebo Microsoft Windows 2000
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom na príkaz Spustiť (Run). Do poľa Otvoriť (Open) zadajte reťazec %temp% a kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na príkaz Vybrať všetko (Select All).
 3. V ponuke Súbor (File) kliknite na položku Odstrániť (Delete).
 4. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno (Yes):
  Naozaj chcete odoslať tieto položky do Koša? (Are you sure you want to send these items to the Recycle Bin?)
Windows 98 alebo Windows Millennium Edition
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a na príkaz Spustiť (Run). Do poľa Otvoriť (Open) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na príkaz Vybrať všetko (Select All).
 3. V ponuke Súbor (File) kliknite na položku Odstrániť (Delete).
 4. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno (Yes):
  Naozaj chcete odoslať tieto položky do Koša? (Are you sure you want to send these items to the Recycle Bin?)
Ak v hre problém aj naďalej pretrváva, použite metódu 5.

Metóda 5: Pokus o inštaláciu hry v inom adresári alebo na inej jednotke

Ak hra prestane reagovať (zablokuje sa) alebo sa počas inštalácie zobrazí chybové hlásenie, pokúste sa hru nainštalovať v inom priečinku. Ak sa v počítači nachádza aj iný pevný disk, pokúste sa hru nainštalovať na ňom.

Poznámka: Nasledovné kroky môžu byť odlišné pre jednotlivé produkty uvedené v časti Vzťahuje sa na.
 1. Do jednotky vložte disk s hrou.

  Poznámka: Počas inštalácie neklikajte na položku Express Install (Expresná inštalácia).
 2. Postupujte podľa ponúk inštalácie, až kým sa nezobrazí tlačidlo Change (Zmeniť).
 3. Kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 4. V poli Path (Cesta) odstráňte existujúcu cestu a potom zadajte nasledovný text:
  jednotka:\Program Files\Microsoft Games\názov hry
  V tomto prípade je jednotka písmeno jednotky pevného disku a názov hry je názov hry, ktorú sa pokúšate nainštalovať.
 5. Po skončení týchto krokov kliknite na tlačidlo OK.
 6. Hru nainštalujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Ak problém pretrváva, použite metódu 6.

Metóda 6: Vytvorenie nového používateľského konta v systéme Windows

Windows Vista

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte podľa pokynov uvedených v príslušnej časti.

Počítač je pripojený na Internet

Prečítajte si článok Create a user account (Vytvorenie používateľského konta) na nasledovnej webovej lokalite pomoci a technickej podpory online systému Windows:

Počítač nie je pripojený na Internet

Prečítajte si článok Vytvorenie používateľského konta v aplikácii Pomoc a technická podpora systému Windows na pevnom disku počítača pomocou nasledovného postupu:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Pomoc a technická podpora.
 2. Do poľa Hľadať Pomocníka alebo do poľa Hľadať Pomocníka online zadajte spojenie Vytvorenie používateľského konta a potom kliknite na tlačidlo Hľadať Pomocníka.
 3. V zozname článkov kliknite na položku Vytvorenie používateľského konta.
 4. Kliknite na prepojenie, ktoré najlepšie popisuje vyskytnutý problém.
 5. Ak chcete vyskytnutý problém odstrániť, postupujte podľa pokynov.
Windows XP Home Edition

Krok 1: Otvorenie používateľských kont

Ak chcete otvoriť používateľské kontá v systéme Windows XP Home Edition, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Používateľské kontá.

Krok 2: Vytvorenie nového používateľského konta

 1. V zozname Vyberte úlohu kliknite na položku Vytvoriť nové konto.
 2. Napíšte názov, ktorý chcete použiť pre konto, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na požadovaný typ konta a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť konto.
Poznámka: Na spustenie niektorých hier je potrebné používateľské konto, ktoré používa typ konta správcu.

Windows XP Professional

Krok 1: Otvorenie používateľských kont

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Na karte Používatelia kliknite na tlačidlo Pridať.

Krok 2: Vytvorenie nového používateľského konta

 1. Na karte Používatelia kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Zadajte názov používateľského konta, celé meno a popis konta.
 3. Ak je počítač nastavený ako súčasť siete typu klient/server, zadajte názov domény a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak je počítač nastavený ako samostatný počítač bez siete alebo je v sieti typu peer-to-peer, nie je potrebné zadávať názov domény.
 4. Zadajte používateľské heslo. Potom ho zadajte znova, aby ste ho potvrdili.

  Dôležité upozornenie: V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad heslá „MojeHeslo“ a „mojeheslo“ sa považujú za dve rozdielne heslá.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte úroveň prístupu k používateľskému kontu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Poznámka: Na spustenie niektorých hier je potrebné používateľské konto s prístupom na úrovni správcu.


Ak problém pretrváva, použite metódu 7.

Metóda 7: Inštalácia hry v núdzovom režime

Windows Vista

Krok 1: Spustenie Pomôcky konfigurácie systému

Pomôcku konfigurácie systému spustíte v systéme Windows Vista kliknutím na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart zadaním príkazu msconfig do poľa Otvoriť a stlačením klávesu ENTER.

Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Krok 2: Konfigurácia systému Windows Vista na spustenie v núdzovom režime

 1. Kliknite na kartu Boot (Spustenie).
 2. V časti Boot options (Možnosti spustenia) začiarknite políčko Safe Boot (Núdzové spúšťanie).
 3. Kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Restart (Reštartovať).
 4. Pri spustení systému Windows Vista sa prihláste pomocou konta správcu.
Podľa kroku 3 nainštalujte hru.

Windows XP

Krok 1: Spustenie Pomôcky konfigurácie systému

Poznámka: Ak chcete dokončiť tieto kroky, musíte sa prihlásiť ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený na sieť, použitiu nasledovného postupu môže zabraňovať nastavenie sieťovej politiky. Ak chcete získať prístup k núdzovému režimu, prejdite na krok 2.

Pomôcku konfigurácie systému otvoríte v systéme Windows XP kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na príkaz Spustiť, zadaním príkazu msconfig do poľa Otvoriť a kliknutím na tlačidlo OK.

Krok 2: Konfigurácia systému Windows XP na spustenie v núdzovom režime

 1. Kliknite na kartu boot.ini.
 2. Začiarknite políčko /SAFEBOOT.
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Reštartujte počítač.
 5. Pri spustení systému Windows XP vyberte konto správcu.
Pokračujte krokom 3.

Krok 3: Inštalácia hry

 1. Do jednotky vložte disk s hrou.
 2. Kliknite na položku Express Install (Expresná inštalácia).
 3. Hru nainštalujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Ak problém pretrváva, použite metódu 8.

Metóda 8: Kontrola chýb na pevnom disku

Ak chcete skontrolovať chyby na pevnom disku, použite nasledovný postup, ktorý zodpovedá danému systému.

Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom na položku Počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pevný disk, ktorý chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Na karte Nástroje v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať.
 4. Začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov.
 5. Začiarknite políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory.
 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
Windows XP alebo Windows 2000
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom na položku Tento počítač (My Computer).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pevný disk, ktorý chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti (Properties).
 3. Na karte Nástroje (Tools) v časti Kontrola chýb (Error-checking) kliknite na tlačidlo Skontrolovať (Check Now).
 4. Začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov (Automatically fix file system errors).
 5. Začiarknite políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory (Scan for and attempt recovery of bad sectors).
 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť (Start).
Kontrola chýb na pevnom disku

Windows 98 alebo Windows Millennium Edition
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a ukážte na položku Programy (Programs).
 2. Ukážte na položku Príslušenstvo (Accessories) a potom na položku Systémové nástroje (System Tools).
 3. Kliknite na položku ScanDisk.
 4. Vyberte jednotku, na ktorej je nainštalovaná hra, a potom kliknite na tlačidlo Spustiť (Start).
Ak problém pretrváva, použite metódu 9.

Metóda 9: Defragmentácia pevného disku

Poznámka: Počas spustenia programu Defragmentácia disku môžete používať počítač. Počítač však počas procesu defragmentácie pracuje pomaly, a ak sa počas tohto procesu zmení obsah jednotky, reštartuje sa.

Windows Vista

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte podľa pokynov uvedených v príslušnej časti.

Počítač je pripojený na Internet

Prečítajte si článok Improve performance by defragmenting your hard disk (Zvýšenie výkonu defragmentovaním pevného disku) na nasledovnej webovej lokalite pomoci a technickej podpory online systému Windows:

Počítač nie je pripojený na Internet

Prečítajte si článok Zvýšenie výkonu pomocou defragmentácie pevného disku v aplikácii Pomoc a technická podpora systému Windows na pevnom disku počítača pomocou nasledovného postupu:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Pomoc a technická podpora.
 2. Do poľa Hľadať Pomocníka alebo do poľa Hľadať Pomocníka online zadajte spojenie Zvýšenie výkonu pomocou defragmentácie pevného disku a potom kliknite na tlačidlo Hľadať Pomocníka.
 3. V zozname článkov kliknite na položku Zvýšenie výkonu pomocou defragmentácie pevného disku.
 4. Kliknite na prepojenie, ktoré najlepšie popisuje vyskytnutý problém.
 5. Ak chcete vyskytnutý problém odstrániť, postupujte podľa pokynov.
Windows XP, Windows 98 a Windows Millennium Edition

Ak chcete defragmentovať jednotku pevného disku, použite nasledovný postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a ukážte na položku Všetky programy (All Programs).
 2. Ukážte na položku Príslušenstvo (Accessories) a potom na položku Systémové nástroje (System Tools).
 3. Kliknite na položku Defragmentácia disku (Disk Defragmenter).
 4. Vyberte jednotku, na ktorej je nainštalovaná hra, a potom kliknite na tlačidlo Defragmentovať (Defragment).

  Poznámka: V počítačoch so systémom Windows 98 a Windows Millennium Edition kliknite na tlačidlo OK.
Ak problém pretrváva, použite metódu 10.

Metóda 10: Riešenie problémov s diskom CD v systéme Windows

Ak problém pretrváva, postupujte podľa pokynov v nasledovných článkoch databázy Knowledge Base pre verziu operačného systému, ktorý používate:
218617 Riešenie problémov s čítaním diskov CD-ROM alebo DVD-ROM

314096 Ako riešiť problémy s jednotkou CD-ROM v systéme Windows XP
321641 Riešenie bežných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď počítač so systémom Windows XP nemôže čítať disk CD alebo disk DVD

Podobné problémy a riešenia

Získanie náhradného disku

Ak chcete získať náhradný disk od spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie Order Desk spoločnosti Microsoft na telefónnom čísle v USA 1-800-360-7561.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

326246 Nahradenie strateného, poškodeného alebo chýbajúceho softvéru alebo hardvéru spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 258496 – Posledná kontrola: 28. 8. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky