Známe problémy s balíkom Office for Mac v systéme Mac OS 10.7 (Lion)

S U H R N

Tento článok obsahuje informácie o známych problémoch, ktoré sa môžu vyskytovať v aplikáciách balíka Office for Mac v systéme Mac OS 10.7 (Lion).

Poznámka: Spoločnosť Microsoft spolupracuje so spoločnosťou Apple od oznámenia systému Mac OS 10.7 (Lion). Vďaka tomuto partnerstvu boli pred vydaním systému Lion vyriešené mnohé problémy. Spoločnosť Microsoft bude naďalej úzko spolupracovať so spoločnosťou Apple na riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní balíkov Office for Mac 2008 a 2011 v operačnom systéme Lion.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Spoločnosť Microsoft vie o dvoch najväčších problémoch pri používaní balíka Office for Mac v systéme Lion:
 1. Program Communicator for Mac zlyháva pri odoslaní okamžitej správy alebo spustení zvukového hovoru alebo videohovoru.
  Poznámka: Spoločnosť Microsoft vyrieši tento problém v najbližšej aktualizácii programu Communicator for Mac.
 2. Balík Office for Mac 2004 sa nedá spustiť v systéme Lion.
  Poznámka: Staršie verzie systému Mac OS podporovali technológiu Rosetta, premosťovaciu technológiu systému Apple Mac OS X, ktorá umožňovala používanie rôznych aplikácií, ako je napríklad balík Office for Mac 2004, s najnovšou architektúrou čipových súprav pre počítače Mac. Keďže systém Lion už technológiu Rosetta nepodporuje, v novom systéme Mac OS nebudú fungovať aplikácie, ktoré ju využívali.

Nižšie je uvedený zoznam ďalších známych problémov, ktoré spoločnosť Microsoft v súčasnosti skúma. Tieto problémy sa budú pravdepodobne vyskytovať iba v konkrétnych situáciách alebo konfiguráciách:

Program Excel 2008 alebo 2011
 • Program Excel môže zlyhať pri premiestňovaní hárka z jedného zošita do druhého.
 • Excel 2011: Program MSQuery pre anglickú verziu bude fungovať v systéme Lion. Nebude však fungovať v ostatných jazykových verziách programu Excel 2011 v systéme Lion.
 • Excel 2008: Program MSQuery nebude fungovať v žiadnych verziách programu Excel 2008 v systéme Lion.
 • Formát dátumu môže zobrazovať rok ako 2 číslice namiesto 4 číslic.
Program Word 2008 alebo 2011
 • Formát dátumu môže zobrazovať rok ako 2 číslice namiesto 4 číslic.
Program PowerPoint 2008 alebo 2011
 • Stlačenie klávesov Command a Tab na otvorenie inej aplikácie môže spôsobiť zlyhanie programu PowerPoint, ktorý je otvorený v zobrazení prezentujúceho.
 • Po prepnutí z prezentácie v režime celej obrazovky alebo jej ukončení môže dochádzať k nekonzistentnému správaniu okna.
 • Pri prepínaní medzi oknami sa môže zobrazovať výzva na uloženie prezentácií.
Program Entourage 2008 alebo Outlook 2011
 • Správy z programu Lion Mail sa nemusia dať importovať.
Balík Office 2008 alebo 2011
 • Nástroje na prácu s odkazmi sa môžu nesprávne vykresľovať a prepojenia nemusia fungovať.
 • Menovky údajov grafov sa nemusia zobrazovať.
 • Editor rovníc nemusí fungovať správne.
Webové aplikácie
 • Súbor sa nemusí správne otvoriť v klientskej aplikácii. V programoch Safari a Firefox možno použiť nasledujúce alternatívne riešenie:
  1. Ukončite program Safari alebo Firefox.
  2. V ponuke Go (Prejsť) kliknite na položku Applications (Aplikácie).
  3. Vyberte program Safari alebo Firefox.
  4. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Get Info (Získať informácie).
  5. Začiarknite políčko Open in 32-bit mode (Otvoriť v 32-bitovom režime).
  6. Ukončite a znova otvorte program Safari alebo Firefox.

Vlastnosti

ID článku: 2586538 – Posledná kontrola: 26. 1. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky