Riešenie problémov s káblovou klávesnicou, ktorá nereaguje alebo zadáva nesprávne znaky

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s klávesnicami značky Microsoft uvedenými v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pri používaní káblovej klávesnice môžete pozorovať niektoré z nasledujúcich problémov:
 • Klávesnica nie je rozpoznaná.
 • Nefungujú klávesy na klávesnici.
 • Zadávajú sa nesprávne znaky.
 • Nefungujú klávesové skratky.
Na vyriešenie týchto problémov použite nasledujúce metódy podľa vhodnosti pre vašu situáciu.

Klávesnica nefunguje

Krok 1: Overenie pripojenia

Ak klávesnica vôbec nefunguje, skontrolujte, či je riadne pripojená k počítaču. Skontrolujte všetky konektory klávesnice, či nie sú uvoľnené. Pripojte klávesnicu k počítaču prostredníctvom iného portu USB.

Poznámka Obíďte replikátor portov, rozbočovač USB, prepínač KVM alebo podobný komponent a pripojte klávesnicu priamo k portu USB počítača. Ak sa tým problém vyrieši, potvrďte, že zdrojom problému je toto prídavné pripájacie zariadenie. Obráťte sa na výrobcu a zistite si, či dokáže poskytnúť riešenie, ktoré umožní používať dané zariadenie.

Ak sa používa adaptér (PS/2 na USB alebo PS/2 na AT), overte, či sa používa adaptér, ktorý bol súčasťou balenia klávesnice, alebo či klávesnica podporuje pripojenie k inému portu. Napríklad, klávesnica Internet Keyboard nepodporuje pripojenie k portu USB a adaptér PS/2 na USB nebude fungovať. Táto klávesnica neobsahuje adaptér.

Ak chcete pripojiť klávesnicu k portu PS/2 alebo ju od tohto portu odpojiť, postupujte nasledovne:

 1. Vypnite počítač.
 2. Pripojte zariadenie k správnemu portu. Skontrolujte, či je konektor riadne zapojený do konektora na počítači.
 3. Reštartujte počítač. Systém Microsoft Windows rozpozná zmenu a automaticky nainštaluje ovládače pre nový port.
Ak problém pretrváva, skúste klávesnicu pripojiť k inému počítaču. Ak klávesnica s iným počítačom funguje, port, ku ktorému bola pripojená, je pravdepodobne poškodený. V takom prípade sa obráťte na výrobcu počítača a zistite, ako poškodený port opraviť alebo vymeniť.

Ak klávesnica nefunguje ani na inom počítači, pravdepodobne je pokazená. Ak je klávesnica ešte v záruke, môžete ju vymeniť za novú. Informácie o kontaktovaní oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft nájdete v časti Odkazy.

Ak klávesnica funguje s iným počítačom, prejdite na krok 2.

Krok 2: Prevzatie a inštalácia najnovšieho softvéru klávesnice

Ak chcete prevziať najnovšie ovládače pre svoju klávesnicu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft týkajúcu sa hardvéru: Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší krok.

Krok 3: Manuálne preinštalovanie ovládačov

Ak chcete odstrániť a potom znova nainštalovať ovládače, postupujte nasledovne:

 1. Odpojte zariadenie od počítača.
 2. Vypnite napájanie zariadenia, ak má zariadenie samostatný zdroj napájania.
 3. Otvorte okno Správca zariadení. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec zariadenie do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Správca zariadení. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Dvakrát kliknite na položku Klávesnica, pravým tlačidlom kliknite na používanú klávesnicu a potom kliknite na položku Odinštalovať.

  Poznámka Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname, znamená to, že sa pri odpojení odstránilo automaticky. Prejdite na ďalší krok.
 5. Reštartujte počítač.
 6. Najskôr zapnite zariadenie, ak je to potrebné, a potom ho pripojte k počítaču. Počítač rozpozná zariadenie a potom znova nainštaluje jeho ovládače.

Klávesy sa nedajú riadne stlačiť

Ak sa klávesy nedajú riadne stlačiť, očistite klávesnicu od prachu, nečistôt a cudzích predmetov.

Prevráťte klávesnicu, aby vypadli drobné nečistoty ako napr. vlasy, čiastočky jedla alebo prach.

Odporúčame pravidelne vyfukovať prach zo štrbín klávesnice, ktoré sa ťažko čistia, pomocou stlačeného vzduchu.

Ak klávesnicu oblejete nápojom alebo inou tekutinou, okamžite ju prevráťte, aby kvapalina vytiekla, a potom odstráňte čo najviac zvyšnej tekutiny. Pred ďalším používaním klávesnice počkajte, kým úplne nevyschne.

Klávesnicu nerozoberajte. Rozobratím klávesnice môžete spôsobiť neplatnosť záruky.

Poznámka Ak chcete v okolí klávesnice používať vysávač, používajte len vysávač, ktorý nevytvára statickú elektrinu.

Zadávajú sa nesprávne znaky

Ak sa pri používaní klávesnice zadávajú nesprávne znaky, vyčistite klávesnicu podľa postupu v časti Klávesy sa nedajú riadne stlačiť a uistite sa, že tento problém nespôsobujú žiadne prekážky pod klávesmi.

Ak problém pretrváva, pripojte klávesnicu k inému počítaču. Ak klávesnica s iným počítačom funguje, port, ku ktorému bola pripojená, je pravdepodobne poškodený. V takom prípade sa obráťte na výrobcu počítača a zistite, ako poškodený port opraviť alebo vymeniť.

Ak klávesnica nefunguje ani na inom počítači, pravdepodobne je pokazená. Ak je klávesnica ešte v záruke, môžete ju vymeniť za novú.

Ak chcete otestovať reakcie klávesov klávesnice, použite pomôcku Microsoft Keyboard Diagnostics (MS Key), ktorá je súčasťou softvéru Microsoft IntelliType. Pomôcku MS Key používajte podľa nasledujúceho postupu.
Poznámka Pomôcka MS Key je súčasťou softvéru Microsoft IntelliType verzie 1.1 alebo novšej. Ak nemáte nainštalovaný softvér Microsoft IntelliType, môžete ho nainštalovať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:
 1. Spustite aplikáciu Microsoft Keyboard Diagnostics. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7:
   1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.
   2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz mskey a kliknite na tlačidlo OK.
  • V systéme Windows XP:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz mskey a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Stláčaním rôznych klávesov overte, či stláčané klávesy zodpovedajú klávesom identifikovaným v okne pomôcky MS Key.
 3. Po skončení kliknite na položku Skončiť.

  Ak sa v pomôcke MS Key nezobrazujú po stláčaní klávesov žiadne znaky, otestujte klávesnicu s iným počítačom. Ak klávesnica nefunguje ani na inom počítači, pozrite si časť Odkazy, kde nájdete informácie o kontaktovaní oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft.

O D K A Z Y

Informácie o probléme s klávesmi skratiek alebo klávesmi ovládania hlasitosti nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
932875 Klávesy skratiek alebo klávesy ovládania hlasitosti nefungujú na klávesnici značky Microsoft podľa očakávania

Kontaktovanie oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft v USA a Kanade


 • USA: (800) 360-7561, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.
 • Kanada: (800) 933-4750, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.
 • Zákazníci so zariadením TTY: Kontaktujte spoločnosť Microsoft na čísle (800) 718-1599, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.
Ďalšie informácie o získaní náhradných dielov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

326246 Postup pri výmene softvéru alebo hardvéru od spoločnosti Microsoft, pri objednávaní balíkov Service Pack a inovácií produktov a pri výmene príručiek k produktom

Vlastnosti

ID článku: 258826 – Posledná kontrola: 29. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky