Program Internet Explorer 9 zlyháva pri vytváraní súboru PDF pomocou panela s nástrojmi Nuance PDF

S U H R N

Keď pomocou doplnku panela s nástrojmi Nuance PDF vytvárate súbor .pdf, program Windows Internet Explorer 9 zlyháva alebo prestáva reagovať. Tento problém sa nevyskytuje v programe Internet Explorer 8.

R I E S E N I E

Aktualizácia panela s nástrojmi Nuance PDF, ktorá by riešila tento problém s kompatibilitou, zatiaľ nie je k dispozícii.

Ak chcete odstrániť túto nekompatibilitu, vykonaním nasledujúcich krokov zakážte panel s nástrojmi Nuance PDF:
  1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer.
  2. Otvorte nové okno programu Internet Explorer.
  3. Keď sa zobrazí oznámenie o nekompatibilite panela s nástrojmi Nuance PDF, kliknite na položku Ponechať zakázané alebo oznámenie ignorujte.

Poznámka:  Panel s nástrojmi Nuance PDF nemusí po zakázaní doplnku pracovať správne.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o doplnkoch prehľadávača získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 2591169 – Posledná kontrola: 31. 1. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky