Pohyb ukazovateľa myši a posúvanie sú pomalé, ak pracovný hárok v programe Office Excel 2007 obsahuje veľa tvarov

P R I Z N A K Y

Ak pracovný hárok v programe Microsoft Office Excel 2007 obsahuje veľa tvarov, pohyb ukazovateľa myši a posúvanie sú veľmi pomalé. K tomuto problému dochádza aj vtedy, ak na aktuálnej obrazovke nie sú viditeľné žiadne tvary.

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je skutočnosť, že pri pohybe ukazovateľa myši prekresľuje program Excel 2007 všetky tvary. K tomuto problému dochádza aj vtedy, ak na aktuálnej obrazovke nie sú viditeľné žiadne tvary. Automatické prepočítavanie tvarov mimo obrazovky preto predlžuje dobu odozvy ukazovateľa myši a posúvania. Platí tiež, že čím viac tvarov sa na pracovnom hárku nachádza, tým pomalšie sa ukazovateľ myši pohybuje.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúcu rýchlu opravu:


983315 Popis opravy hotfix pre balík Office 2007 (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): 29. jún 2010 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Informácie o kľúčoch databázy Registry

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete, aby sme opravu hotfix po jej nainštalovaní povolili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti

Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete rýchlu opravu povoliť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi

Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?.Vyriešim problém sám

Keď nainštalujete túto opravu hotfix, povoľte ju vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Locate and then click the following registry subkey:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD (32-bitová).
 4. Zadajte reťazec EnableFastBoundsCalc a stlačte kláves ENTER.
 5. Na table Podrobnosti kliknite pravým tlačidlom myši na položku EnableFastBoundsCalc a potom kliknite na položku Upraviť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1 a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ukončite Editor databázy Registry.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

Vlastnosti

ID článku: 2596951 – Posledná kontrola: 23. 1. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky