Hodnoty 32-bitových verzií dvoch položiek databázy Registry sú v 64-bitových verziách systému Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nesprávne

P R I Z N A K Y

V počítačoch so 64-bitovou verziou systému Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 môžu 32-bitové aplikácie zobraziť nesprávne licenčné informácie.

P R I C I N A

Tento problém je spôsobený nesprávnymi hodnotami nasledujúcich položiek databázy Registry:Poznámka: Hodnoty 64-bitových verzií týchto položiek databázy Registry sú správne.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa hodnoty 32-bitových verzií dvoch položiek databázy Registry aktualizujú tak, aby sa zhodovali s hodnotami nasledujúcich 64-bitových verzií:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOrganization
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOwner
Poznámka pre výrobcov OEM a zostavovateľov systémov

Túto aktualizáciu neintegrujte do predkonfigurovaných obrazov operačných systémov. Túto aktualizáciu je potrebné spustiť až po nainštalovaní operačného systému a po dokončení prvého spustenia systému (tzv. proces OOBE).

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať jeden z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows 7,
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1),
  • Windows Server 2008 R2,
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 2603229 – Posledná kontrola: 20. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky