V systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nezobrazuje zoznam odkazov

P R I Z N A K Y

Keď v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 použijete aplikáciu na otvorenie alebo uloženie novej položky, zoznam odkazov tejto aplikácie sa môže natrvalo stratiť. K tomuto problému dochádza vtedy, keď sa už v zozname odkazov nachádza 999 položiek.

Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši uvedený problém a umožní sa zobrazenie položiek v zoznamoch odkazov.


Čo sú zoznamy odkazov?
Zoznamy odkazov – novinka v systéme Windows 7 – sú zoznamy naposledy otvorených položiek, ako sú napríklad súbory, priečinky alebo webové lokality, usporiadané podľa programu, ktorý sa používa na ich otvorenie. Pomocou zoznamu odkazov môžete otvárať položky. Do zoznamu odkazov môžete tiež pripnúť obľúbené položky, aby ste mohli rýchlo získať prístup k položkám, ktoré používate každý deň. Zoznam odkazov je vybratý na nasledujúcom obrázku:

Ďalšie informácie o používaní zoznamov odkazov získate v nasledujúcom článku:

Poznámka: V systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 dokáže zoznam odkazov zobraziť maximálne 999 položiek, a to bez ohľadu na to, koľko položiek skutočne obsahuje.

Poznámka: V predvolenom nastavení sa v zozname odkazov zobrazuje 10 položiek pre každú aplikáciu. Ak chcete nastaviť počet položiek zobrazených v zozname odkazov, postupujte podľa nasledujúcich krokov: Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné pokyny s obrázkami, kliknite sem

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať jeden z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows 7,
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1),
  • Windows Server 2008 R2,
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem
Vlastnosti

ID článku: 2607576 – Posledná kontrola: 12. 3. 2012 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

Pripomienky