Chyba Prístup odmietnutý alebo iné chyby pri prístupe k súborom a priečinkom alebo pri práci s nimi v systéme Windows

S U H R N

Keď sa v systéme Windows pokúsite získať prístup k súborom a priečinkom alebo keď s nimi pracujete, vyskytne sa jeden alebo viaceré z nasledujúcich problémov:
  • Problém 1: Zobrazuje sa chybové hlásenie Prístup odmietnutý alebo podobné hlásenie.
  • Problém 2: Nemôžete získať prístup k súborom a priečinkom, upravovať ich, ukladať ich alebo ich odstraňovať.
  • Problém 3: Po nainštalovaní novej verzie systému Windows nemôžete otvoriť súbor alebo priečinok.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť niektorý z týchto problémov, postupujte podľa krokov týkajúcich sa problému, ktorý najviac vystihuje vašu situáciu. Použite postup určený pre vašu verziu systému Windows.

Poznámka: Ak sa vyskytnú tieto typy problémov, nemusí sa vždy zobraziť chybové hlásenie Prístup odmietnutý. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou niektorého z postupov, vyskúšajte iný postup.

Problém 1: Pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom alebo pri práci s nimi sa zobrazuje chybové hlásenie Prístup odmietnutý.
Problém 2: Nemôžem získať prístup k súborom a priečinkom, upravovať ich, ukladať ich alebo ich odstraňovať
Problém 3: Nemôžem otvoriť súbor alebo priečinok po inovovaní na novú verziu systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 2623670 – Posledná kontrola: 8. 1. 2017 – Revízia: 1

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

Pripomienky