Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 2586448 sa v programe Internet Explorer 7 nezobrazujú niektoré rozbaľovacie zoznamy a polia

P R I Z N A K Y

Predstavte si nasledujúcu situáciu, kedy v programe Internet Explorer 7 prehľadávate webovú stránku:
 • Webová stránka hosťuje inú webovú stránku, ktorá sa nachádza v inej doméne.
 • Na hosťovanej webovej stránke sú povolené obmedzenia okna. V predvolenom nastavení ide o obmedzenie iba na Internet a obmedzené lokality.
 • Hosťovaná webová stránka obsahuje ovládací prvok výberu, ako je napríklad zoznam alebo rozbaľovacie pole.

Keď sa v tejto situácii pokúsi hosťujúca stránka zobraziť hodnotu rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu z hosťovanej stránky, rozbaľovacie pole alebo zoznam sa nezobrazí.

P R I C I N A

K tomuto problému dochádza, ak je v počítači s programom Internet Explorer 7 nainštalovaná aktualizácia zabezpečenia 2586448.

Ďalšie informácie o aktualizácii zabezpečenia 2586448 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2586448 MS11-081: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer: 11. október 2011

R I E S E N I E

Odporúčané riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, odporúčame vám inovovať na najnovšiu verziu programu Internet Explorer.
 • Ak používate program Internet Explorer 7 v systéme Windows XP Service Pack 3 alebo Windows Server 2003 Service Pack 2, odporúčame vám inovovať na program Internet Explorer 8.
 • Ak používate program Internet Explorer 7 v systéme Windows Vista Service Pack 2 alebo Windows Server 2008 Service Pack 2, odporúčame vám inovovať na program Internet Explorer 9.
Ďalšie informácie o získaní najnovšej verzie programu Internet Explorer získate na nasledujúce webovej stránke spoločnosti Microsoft:

Alternatívne riešenie

Ak nemôžete inovovať na novšiu verziu programu Internet Explorer, spoločnosť Microsoft poskytuje podporovanú rýchlu opravu pre program Internet Explorer 7. Táto oprava je však určená len na opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame vám inovovať na program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 alebo počkať na ďalšiu kumulatívnu aktualizáciu zabezpečenia programu Internet Explorer, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, prostredníctvom nasledujúceho zoznamu nainštalujte rýchlu opravu, ktorá zodpovedá vášmu operačnému systému:

Požiadavky

Nasledujúci zoznam obsahuje požiadavky na použitie tejto rýchlej opravy:
 • Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovanú aktualizáciu zabezpečenia 2586448 pre program Internet Explorer. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  2586448 MS11-081: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer: 11. október 2011
 • Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte používať program Internet Explorer 7 v jednom z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2),
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2),
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3),
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).


  Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows Vista získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  935791 Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Vista
  Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  968849 Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008

Informácie o reštartovaní

Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Prepojenia na aktualizáciu

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, nainštalujte aktualizáciu programu Internet Explorer 7, ktorá zodpovedá vášmu operačnému systému Windows.
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:


Pre verzie x86 systému Windows XP Service Pack 3
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x64 systému Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x64 systému Windows Server 2003 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x86 systému Windows Server 2003 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie IA-64 systému Windows Server 2003 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x86 systému Windows Vista Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x64 systému Windows Vista Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x86 systému Windows Server 2008 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie x64 systému Windows Server 2008 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

Pre verzie IA-64 systému Windows Server 2008 Service Pack 2
Prevziať Prevezmite balík.

R I EŠ E N I E

Ak nemôžete použiť riešenia uvedené v časti Riešenie, môžete tento problém obísť použitím jedného z nasledujúcich postupov:
 • Posúvací zoznam:
  • Hodnotu vyberte pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol.
  • Ak používate myš s tlačidlovým kolieskom, otáčaním kolieska prechádzajte zoznamom a vyberte požadovanú hodnotu.
 • Inovujte na novšiu verziu programu Internet Explorer. Ďalšie informácie získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • Uistite sa, že pre zónu Dôveryhodné lokality je povolená možnosť Povoliť okná otvárané skriptami bez obmedzení veľkosti a pozície, a potom dočasne pridajte lokalitu, ktorej sa týka tento problém, do zóny Dôveryhodné lokality. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V programe Internet Explorer kliknete na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje. Môžete tiež stlačiť klávesy Alt + X a potom kliknúť na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
  3. Kliknite na položku Dôveryhodné lokality a potom kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň.
  4. Prejdite do časti Rôzne a overte, či je vybratá možnosť Povoliť okná otvárané skriptami bez obmedzení veľkosti a pozície.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.
  6. Kliknite na tlačidlo Lokality, zadajte názov lokality do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
  7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom na tlačidlo OK.
 • Ak ste vlastníkom webovej lokality, ktorej sa týka tento problém, zvážte hosťovanie príslušných webových stránok v rámci rovnakej domény.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 2628724 – Posledná kontrola: 7. 11. 2011 – Revízia: 1

Windows Internet Explorer 7

Pripomienky