SK0306:Ako extrahovat a vymenit chránené súbory v operacnom systéme Windows Millennium Edition

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

S U H R N

Tento článok popisuje ako použiť nástroj Pomôcka Konfigurácie Systému v operačnom systéme Microsoft Windows Millennium Edition (Me) na extrakciu súborov, ktoré sú chránené funkciou Ochrana systémových súborov (System File Protection).

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete extrahovať a vymeniť súbor, ktorý je chránený funkciou Ochrana Systémových Súborov (System File Protection) v systéme Microsoft Windows Millennium, postupujte nasledovne:

1.Spustite počítač v núdzovom režime (Safe mode). Urobíte to nasledovne. Reštartujte počítač a podržte stlačený kláves CTRL potom, ako počítač ukončí Power On Self Test (POST) a potom z ponuky po spustení si vyberte položku Núdzový režim.

2.Kliknite na Štart, presuňte sa na položku Programy, ďalej sa presuňte na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a kliknite na položku Systémové informácie.

3.V ponuke Nástroje kliknite na položku Pomôcka konfigurácie systému, pomocou ktorého spustíte nástroj pomôcka konfigurácie systému.

4.V nástroji Pomôcka Konfigurácie Systému kliknite na položku Extrahovať Súbor.

5.V dialógovom okne „Extrahovať jeden súbor z inštalačného disku“ napíšte názov súboru, ktorý chcete extrahovať a potom kliknite na tlačidlo Štart.

6.V poli „Obnoviť zo“ napíšte „c:\windows\options\install“ (bez úvodzoviek) alebo napíšte vlastné umiestnenie inštalačných súborov. Poznámka: Použite „c:\windows\options\install“ (bez úvodzoviek) v prípade ak ste inštalovali systém Microsoft Windows Millennium predajnú verziu (Retail version), alebo „c:\windows\options\cabs“ (bez úvodzoviek) v prípade ak bol systém Microsoft Windows Millennium nainštalovaný výrobcom počítača.

7.V poli „Uložiť súbor do:“ napíšte „c:\“ (bez úvodzoviek).

8.Extrahujte súbor kliknutím na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Áno, čím vytvoríte priečinok na extrahované súbory.

9.Presuňte extrahovaný súbor z priečinka na jednotke C na miesto, kde chcete nahradiť súbor a kliknite na tlačidlo Áno, na potvrdenie prepísania súboru.

10.Reštartujte váš počítač.


Ak ste extrahovali súbor priamo do priečinka, do ktorého chcete prepísať súbor, ktorý je chránený funkciou Ochrana systémových súborov (System File Protection), môže sa zobraziť nasledujúca chybová správa:
Extrahovať súbor.

Vybraný súbor je chránený a nemôže byť skopírovaný alebo zmazaný.

Extract File

The specified file is protected and may not be copied or deleted.


Niektoré súbory sú používané aj v núdzovom režime a nemôžete ich zameniť, pokiaľ sú v používaní ( napríklad súbor Wsock32.dll). Ak chcete vymeniť tieto súbory, použite príkaz extract, ktorý je zahrnutý na spúšťacej diskete systému Microsoft Windows Millennium.

Ak naštartujete počítač so spúšťacou disketou, môžete súbor extrahovať priamo do požadovaného priečinka.

Predvolený zdrojový priečinok pre inštalačné súbory systému Microsoft Windows Millennium je: C:\Windows\Options\Install.

Ak potrebujete vyrobiť štartovaciu disketu, aby ste mohli spustiť príkaz extract, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na tlačidlo Štart, presuňte sa na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.

2.V dialógovom okne Ovládací panel kliknite dva krát na ikonu Pridať alebo odstrániť programy.

3.Na karte Spúšťacia disketa kliknite na tlačidlo Vytvoriť disketu.


Ďalšie informácie o použití nástroja Extract nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:
129605 How to Extract Original Compressed Windows Files


Vytvorenie manuálneho bodu obnovenia pre nástroj Obnova systému
Potom, ako ste vyextrahovali potrebný súbor, vytvorte manuálny bod obnovenia systému, takže súbor, ktorý ste extrahovali, bude obnovený v prípade, ak v budúcnosti použijete nástroj Obnova systému.

Ak chcete vytvoriť manuálny bod obnovenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť bod obnovenia“ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

2.Vložte popis vášho bodu obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej a potvrďte vytvorenie bodu obnovenia.

3.Kliknite na tlačidlo OK alebo tlačidlo Domov.


Ďalšie informácie o použití nástroja Obnova systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:
267951 Description of System Restore in Windows Millennium Edition
Vlastnosti

ID článku: 265371 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky