Kontrola pravopisu v programe Word 2007 neoznačuje pravopisné chyby

P R I Z N A K Y

Príznak 1

Keď v programe Microsoft Office Word 2007 napíšete pravopisnú chybu, kontrola pravopisu ju neoznačí. 

Príznak 2

Keď v programe Word 2007 kliknete na tlačidlo Pravopis a gramatika v skupine Korektúra na karte Revízia, zobrazí sa jedno z nasledujúcich hlásení:
 • Kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená.
 • Nástroje korektúry nie sú pre jazyk <predvolený jazyk> nainštalované. Skúste ich preinštalovať.
 Vyskytuje sa tento problém v inej verzii programu Microsoft Word?

Ak chcete zobraziť informácie o riešení tohto problému v inej verzii programu Microsoft Word, kliknite na nasledujúce prepojenie:

Kontrola pravopisu v programe Word 2010 neoznačuje pravopisné chyby

Príčina

Tento problém môže mať niektorú z nasledujúcich príčin:
 • Nie sú nainštalované nástroje korektúry.
 • Doplnok Kontrola pravopisu SK-SK je vypnutý.
 • Je začiarknuté políčko Nekontrolovať pravopis a gramatiku.
 • Iný jazyk je nastavený ako predvolený.
 • V databáze Registry sa nachádza nasledujúca položka:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Riešenie

Postupy popísané v tomto článku vám odporúčame vykonať v poradí, v akom sú uvedené. Ak ste sa však už pokúsili vyriešiť problém pomocou jedného z postupov a nepodarilo sa vám to, môžete rýchlo prejsť na iný postup pomocou nasledujúceho zoznamu:

Postup 1: Inštalácia nástrojov korektúry

 1. Ukončite všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V systéme Windows Vista dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti. V starších verziách systému Windows dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
  V systéme Windows 7 kliknite v časti Programy na položku Odinštalovať program.
 4. Kliknite na položku Microsoft Office vydanie a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Poznámka: Zástupný text vydanie v tomto aj v nasledujúcom kroku predstavuje vydanie balíka Microsoft Office nainštalované v počítači.
 5. V dialógovom okne Microsoft Office vydanie kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Rozbaľte položku Zdieľané funkcie balíka Office, kliknite na ikonu naľavo od položky Nástroje korektúry a potom kliknite na položku Všetko spúšťať z tohto počítača.

Postup 2: Zapnutie doplnku Kontrola pravopisu SK-SK

 1. V programe Word kliknite na tlačidlo Office a potom kliknite na položku Možnosti programuWord.
 2. V ľavej časti kliknite na položku Doplnky.
 3. V dolnej časti dialógového okna Možnosti programu Word kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Spravovať, namiesto možnosti Doplnky architektúry COM vyberte možnosť Vypnuté položky a kliknite na tlačidlo Spustiť.
 4. V dialógovom okne Vypnuté položky skontrolujte, či sa v poli Vyberte položky, ktoré chcete znova povoliť nachádza položka Kontrola pravopisu SK-SK (nlsdata0009.dll).
 5. Ak sa položka Kontrola pravopisu SK-SK (nlsdata0009.dll) nachádza v zozname, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.
 6. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Vypnuté položky a potom kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti programu Word.

Postup 3: Zapnutie kontroly pravopisu počas písania

 1. Kliknite na tlačidlo Office a vyberte položku Možnosti programuWord.
 2. V dialógovom okne Možnosti programu Word vyberte položku Kontrola pravopisu a gramatiky.
 3. Uistite sa, že v časti Pri oprave pravopisu a gramatiky v programe Word je začiarknuté políčko Automatická kontrola pravopisu.
 4. Uistite sa, že políčka v časti Výnimky pre nie sú začiarknuté.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenie a zatvorte dialógové okno Možnosti programu Word.

Postup 4: Výber požadovaného jazyka a zrušenie začiarknutia políčka Nekontrolovať pravopis a gramatiku

 1. Vyberte celý dokument programu Word.
 2. Kliknite na kartu Revízia.
 3. Na karte Revízia kliknite na položku Nastaviť jazyk.
 4. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak je začiarknuté políčko Nekontrolovať pravopis a gramatiku, zrušte jeho začiarknutie.Postup 5: Úprava databázy Registry pomocou riešenia Fix it


Dôležité upozornenie:
 Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ak chcete získať ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry, kliknutím na nasledujúce prepojenie zobrazte článok publikovaný na lokalite online systému Windows:
Ak chcete, aby sme súvisiaci kľúč odstránili z databázy Registry za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec REGEDIT a stlačte kláves Enter.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň pravým tlačidlom myši:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Kliknite na položku Odstrániť.
 5. Zatvorte Editor databázy Registry.
 6. Ukončite a znova spustite program Word.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Vlastnosti

ID článku: 2662392 – Posledná kontrola: 15. 3. 2012 – Revízia: 1

Microsoft Office Word 2007

Pripomienky