Nástroj Pridanie alebo odstránenie programov nesprávne zobrazuje nainštalované programy

P R I Z N A K Y

Keď nainštalujte alebo odinštalujete programy, nástroj Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli nemusí správne zobraziť inštalované programy. V poli Nainštalované programy môže obsahovať len jednoduchý textový reťazec, alebo v ňom môže byť pred položkami programov zobrazený veľký prázdny priestor. Medzi ďalšie problémy môže patriť nezobrazenie žiadnych programov. Môže sa tiež zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

Hlásenie 1
Vyskytla sa neočakávaná chyba. Trieda nie je zaregistrovaná.
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Line:225
Hlásenie 2
Objekt nepodporuje túto vlastnosť alebo metódu res://appwiz.cpl/default.hta
Line: 75

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak odinštalačný program určitého programu nesprávne odstráni položky databázy Registry, ktoré používa systém Windows a nástroj Pridanie alebo odstránenie programov.

R I E S E N I E

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Ak nástroj Pridanie alebo odstránenie programov ani po spustení riešenia Fix it stále nepracuje správne, vykonajte inováciu na mieste. Ďalšie informácie o vykonaní inovácie na mieste sa nachádzajú v časti Ďalšie informácie.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť a zadajte príkaz CDM.
 2. Po zobrazení výzvy zadajte REGSVR32 APPWIZ.CPL.
 3. Ak toto zlyhá, vyhľadajte v databáze Registry položky, ktoré sú uvedené nižšie. Ak chcete odstrániť tento problém, skontrolujte v databáze Registry nasledujúce kľúče a hodnoty. Znovu vytvorte chýbajúce kľúče a hodnoty. Všimnite si, že tieto kľúče používajú písmeno jednotky so systémom. Tieto položky bude pravdepodobne nutné upraviť tak, aby sa zhodovali s konfiguráciou vášho počítača.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Postupujte podľa krokov v postupe, ktorý sa viaže na váš počítač, a potom vykonajte test, aby ste zistili, či sa problém vyriešil. Ak bol problém vyriešený, zvyšné kroky vynechajte. Ak problém nie je vyriešený, prejdite na krok 5.
  • Ak chcete vyriešiť tento problém s nainštalovaným programom Internet Explorer 6.0, opravte program Internet Explorer 6.0:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
   2. Do poľa Otvoriť prilepte nasledujúci príkaz a kliknite na tlačidlo OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    V tomto príkaze sa rozlišujú malé a veľké písmená, spoločnosť Microsoft odporúča skopírovať príkaz z tohto článku a potom ho prilepiť do poľa Otvoriť.
  • Ak chcete vyriešiť tento problém s nainštalovaným programom Internet Explorer 5.0 alebo 5.5, opravte program Internet Explorer 5.0 alebo 5.5:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
   2. Do poľa Otvoriť prilepte nasledujúci príkaz a kliknite na tlačidlo OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    V tomto príkaze sa rozlišujú malé a veľké písmená, spoločnosť Microsoft odporúča skopírovať príkaz z tohto článku a potom ho prilepiť do poľa Otvoriť.
 5. Vykonajte inováciu na mieste:

  Poznámka. Pred vykonaním inovácie na mieste zálohujte údaje. Ďalšie informácie o rizikách spojených s vykonaním inovácie na mieste sa nachádzajú v časti Ďalšie informácie.
  1. Spustite súbor Winnt32.exe z adresára \I386 na inštalačnom disku CD-ROM systému Windows 2000.
  2. Keď sa zobrazí inštalačná obrazovka systému Windows 2000, kliknite na položku Upgrade to Windows 2000.
  3. Počkajte na dokončenie inštalácie.
Ak nástroj Pridanie alebo odstránenie programov stále nepracuje správne, nezobrazuje žiadny obsah, alebo ak sa chcete pokúsiť vyriešiť tento problém bez inovácie na novšiu verziu programu Internet Explorer, skontrolujte nasledujúce kľúče databázy Registry a uistite sa, že obsahujú položky:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Poznámka.Ak sú predchádzajúce kľúče prázdne, nástroj Pridanie alebo odstránenie programov môže byť taktiež prázdny.

Použite príkaz REGSVR32 [cesta\názovsúboru] na zaregistrovanie každého uvedeného kľúča:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [not registerable]
Ak nástroj Pridanie alebo odstránenie programov zobrazuje neúplné informácie alebo nezobrazuje žiadne informácie, skontrolujte dátumy súborov. Kde je to možné, zaregistrujte nasledujúce súbory:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\User32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [not registerable]
Ak dokáže nástroj Pridanie alebo odstránenie programov prekresliť používateľské rozhranie, ale nezobrazuje obsah žiadnych inštalovaných programov, skontrolujte, či sa v databáze Registry nachádza nasledujúci kľúč:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Ak tento kľúč chýba, skopírujte do textového súboru nasledujúci text, uložte súbor s príponou .reg a potom v dotknutom počítači dvakrát na tento súbor kliknite, aby sa vrátili správne položky vrátili.

For Windows Registry Editor Version 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
V nasledujúcom zozname sú uvedené všetky kľúče databázy Registry, ktoré používa nástroj Pridanie alebo odstránenie programov. Tieto kľúče je nutné nastaviť zaregistrovaním súboru Appwiz.cpl, ale tu ich uvádzame pre krížovú referenciu, aby sa dalo potvrdiť, že sa registrácia úspešne dokončila.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Poznámka. Tento kľúč je dostupný len v systéme Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Poznámka. Tento kľúč je dostupný len v systéme Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Položky databázy Registry, ktoré sa používajú, keď je spustené ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Číta súbor INF. Kód číta názov súboru INF. Použitá sekcia INF je "AppInstallList".
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Nastavené na 1, kým je ARP spustené. Oznamuje TS, že je ARP spustené.
  Nastavené na 0, keď sa ARP ukončí.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Uvádza vydavateľov aplikácie
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Číta sa, aby sa zistilo, či je zapnuté wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Enumerované na získanie zoznamu novej obsluhy "new-link". Zdá sa, že tieto obsluhy môžu pridať prepojenie pre určitú položku, napr. do ponuky Štart, na plochu a podobne.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Číta sa, aby sa zistilo, či je po inštalácii nutný reštart.
  Prítomnosť hodnoty znamená must-reboot == true.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

265829 Nástroj Add\Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov) nemusí pracovať po nainštalovaní programu Internet Explorer 5.5 alebo Internet Explorer 6 v systéme Windows 2000

315341 Vykonanie inovácie na mieste (preinštalovania) systému Windows XP

292175 Vykonanie inovácie na mieste (preinštalovania) systému Windows 2000


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 266668 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky