K dispozícii je nástroj MetaAcl na úpravu povolení metabázy pre objekty správy služby IIS

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave metabázy. Pred úpravou metabázy skontrolujte, či máte k dispozícii záložnú kópiu, ktorú možno obnoviť v prípade výskytu problému. Informácie o príslušnom postupe získate v téme Pomocníka s názvom Configuration Backup/Restore (Zálohovanie a obnovenie konfigurácie) v konzole MMC (Microsoft Management Console).

S U H R N

Pomocou nástroja MetaAcl.vbs môžete upraviť predvolené povolenia nastavené pre metabázu služby IIS (Internet Information Services).

Je možné, že na tento článok databázy Microsoft Knowledge Base ste boli presmerovaní z nasledujúceho chybového hlásenia služby IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Failed to access IIS metabase. The process account used to run ASP.NET must have read access to the IIS metabase (e.g. IIS://servername/W3SVC). For information on modifying metabase permissions, please see http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Toto chybové hlásenie sa zobrazuje preto, lebo povolenia k metabáze sú nepostačujúce alebo sú nesprávne nastavené.

Ak chcete odstrániť túto chybu, upravte povolenia metabázy pomocou nástroja MetaAcl. Ďalšie informácie o nástroji MetaAcl a o fungovaní zoznamov prístupových práv (ACL) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)

D A L S I E I N F O R M A C I E

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
Dátum vydania: 16. júla 2003

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.


Súbor Metaacl.exe obsahuje nasledujúce súbory:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Celú diskusiu o používaní nástroja MetaAcl.vbs si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)
Poznámka: Ak používate platformu ASP.Net 2.0 a povolenia metabázy musíte udeliť používateľskému kontu systému Windows, nepoužívajte nástroj MetaAcl. Namiesto toho spustite príkaz nástroja ASP.NET IIS Registration Tool s prepínačom -ga. Nasledujúci príkaz napríklad udelí povolenia k metabáze služby IIS používateľskému kontu systému Windows s názvom <WindowsUserAccount>:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Upozornenie: Ak metabázu upravíte nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie produktov používajúcich metabázu. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej úpravy metabázy, bude možné vyriešiť. Úpravy metabázy vykonávate na vlastné riziko.

Poznámka: Metabázu pred jej úpravou vždy najskôr zálohujte.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base alebo na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)
Metabáza služby IIS (IIS 6.0)Vlastnosť AdminACL metabázy (IIS 6.0) Metabáza služby IIS (IIS 5.0)Základné objekty správy v službe IIS
Vlastnosti

ID článku: 267904 – Posledná kontrola: 21. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky