Aktualizácia rozhrania Kernel-Mode Driver Framework verzie 1.11 pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

ÚVOD

V tomto článku sa popisuje aktualizácia, ktorá inštaluje verziu 1.11 rozhrania Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) do operačných systémov Windows.

Rozhranie KMDF podporuje ovládače v režime jadra, ktoré sú špeciálne vytvorené na jeho používanie. Balíky ovládačov rozhrania KMDF vstavané pomocou súpravy Windows Driver Kit pre systém Windows 8 môžu automaticky redistribuovať a inštalovať verziu 1.11 príslušných súborov. Počas inštalácie balíka ovládačov balík skontroluje počítač, určí, ktorá verzia rozhrania KMDF je aktuálne nainštalovaná, a potom aktualizuje súbory na verziu 1.11, ak je ich verzia staršia.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Aktualizácia rozhrania Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) verzie 1.11 obsahuje nasledujúce zmeny:
 • Podpora priameho prístupu k pamäti (DMA) v režime systému.
 • Podpora prerušení na pasívnej úrovni.
 • Pridáva funkčné stavy napájania pre viaceré súčasti v rámci jednej funkcie deviceAdds na odosielanie paketov IRP (I/O Request Packet) do frontov I/O.
 • Pridáva nasledujúce metódy:
  • WdfDeviceConfigureWdmIrpDispatchCallback
  • WdfDeviceInitSetReleaseHardwareOrderOnFailure
  • WdfDeviceInitSetRemoveLockOptions
  • WdfDeviceWdmDispatchIrp
  • WdfDmaEnablerConfigureSystemProfile
  • WdfDmaTransactionAllocateResources
  • WdfDmaTransactionCancel
  • WdfDmaTransactionFreeResources
  • WdfDmaTransactionGetTransferInfo
  • WdfDmaTransactionInitializeUsingOffset
  • WdfDmaTransactionSetChannelConfigurationCallback
  • WdfDmaTransactionSetDeviceAddressOffset
  • WdfDmaTransactionSetImmediateExecution
  • WdfDmaTransactionSetTransferCompleteCallback
  • WdfDmaTransactionWdmGetTransferContext
  • WdfInterruptQueueWorkItemForIsr
  • WdfInterruptReportActive
  • WdfInterruptReportInactive
  • WdfInterruptTryToAcquireLock
  • WdfIoQueueStopAndPurge
  • WdfIoQueueStopAndPurgeSynchronously
  • WdfIoTargetPurge
  • WdfUsbTargetDeviceCreateIsochUrb
  • WdfUsbTargetDeviceCreateUrb
  • WdfUsbTargetDeviceCreateWithParameters
  • WdfUsbTargetDeviceQueryUsbCapability
 • Pridáva funkciu EvtDeviceUsageNotificationEx.
 • Pridáva členy IdleTimeoutType a ExcludeD3Cold do prvku WDF_DEVICE_POWER_POLICY_IDLE_settings.
 • Pridáva člen ReportInactiveOnPowerDown do prvku WDF_INTERRUPT_configuration.
 • Pridáva hodnotu WdfIoTargetPurged k prvku WDF_IO_TARGET_state.
 • Pridáva hodnotu WdfSpecialFileBoot k prvku WDF_SPECIAL_FILE_type.
 • Pridáva hodnotu DbgWaitForSignalTimeoutInSec do hodnôt databázy Registry na ladenie ovládačov založených na rozhraní.
 • Pridáva vzorky InstallWdf, MultiComp a SingleComp.

Ďalšie informácie o rozhraní KMDF získate na nasledujúcej webovej lokalite MSDN (Microsoft Developer Network): Ďalšie informácie o verziách knižnice KMDF získate na nasledujúcej webovej lokalite MSDN:

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

Windows Update
Táto aktualizácia je dostupná v službe Windows Update.

Inštalácia a overenie aktualizácie
Centrum sťahovania softvéru
V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Aktualizácia rozhrania Kernel-Mode Driver Framework verzie 1.11 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.
Katalóg služby Microsoft Update
Samostatný balík aktualizácie pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 možno prevziať aj z lokality Katalóg služby Microsoft Update.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať jeden z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows Vista získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

935791 Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Vista

Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

968849 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Anglická verzia (USA) tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Pre všetky podporované verzie systémov Windows Server 2008 a Windows Vista s procesorom typu x86
Pre všetky podporované verzie systémov Windows Server 2008 a Windows Vista s procesorom typu x64
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Pre všetky podporované verzie systémov Windows Server 2008 R2 a Windows 7 s procesorom typu x64

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 2685811 – Posledná kontrola: 29. 5. 2014 – Revízia: 1

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Pripomienky