Rýchle opravy nesúvisiace so zabezpečením pre systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP

S U H R N

V tomto článku sa popisuje dostupnosť rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením pre systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Podpora prostredníctvom rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením

Počas fázy rozšírenej podpory produktov vyžaduje podpora prostredníctvom rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením zakúpenie samostatnej zmluvy o rozšírenej podpore prostredníctvom rýchlych opráv (na túto podporu sa vzťahujú aj poplatky za jednotlivé opravy). Ďalšie informácie o životných cykloch podpory produktov získate na stránke http://support.microsoft.com/lifecycle.
Dôležité upozornenie: Podpora prostredníctvom rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením nie je dostupné pre spotrebiteľské produkty z kategórie operačných systémov pre stolné počítače.
Za spotrebiteľské produkty z kategórie operačných systémov pre stolné počítače sa považujú nasledujúce vydania systémov Windows 7, Windows Vista a Windows XP, a preto nie sú oprávnené na poskytovanie rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením.

Verzia systému Windows
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Potrebujete ďalšie informácie o životných cykloch podpory produktov pre systémy Windows?

Ďalšie informácie o životnom cykle podpory produktov pre systém Windows 7 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ďalšie informácie o životnom cykle podpory produktov pre systém Windows Vista získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ďalšie informácie o životnom cykle podpory produktov pre systém Windows XP získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:


Vlastnosti

ID článku: 2702286 – Posledná kontrola: 15. 6. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky