Po prihlásení sa zobrazí ID udalosti 2019 alebo 2020 alebo chybové hlásenie s informáciou o nedostatku systémových prostriedkov

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak sa rozhodnete tento postup použiť, vykonajte všetky dodatočné opatrenia na ochranu systému.
Norton Antivirus 5.0

P R I Z N A K Y

Môžete zaznamenať jeden alebo niekoľko nasledovných príznakov:

 • Server môže stratiť sieťové spojenie s klientmi a hlásiť v denníku udalostí nasledovné chyby:
  ID udalosti: 2020
  Zdroj: Srv
  Popis: The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Serveru sa nepodarilo prideliť pamäť zo systémového stránkového fondu, pretože fond je prázdny.)
  alebo
  ID udalosti: 2019
  Zdroj: Srv
  Popis: The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Serveru sa nepodarilo prideliť pamäť zo systémového nestránkového fondu, pretože fond je prázdny.)
 • Server môže zastaviť prijímanie nových používateľských pripojení prostredníctvom terminálových služieb. Keď sa používateľ pokúsi prihlásiť na server, na ktorom sú spustené terminálové služby, zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie:

  User Environment (Používateľské prostredie)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. Contact your network administrator. (Systém Windows vás nemôže prihlásiť, pretože nie je možné načítať váš profil. Obráťte sa na správcu siete.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (DETAIL - Nedostatok systémových prostriedkov pre dokončenie požadovanej služby.)
  Po zobrazení tohto chybového hlásenia je používateľ odpojený zo servera terminálových služieb.
 • Ak sa na server prihlásite lokálne, zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie:

  User Environment (Používateľské prostredie)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. Contact your network administrator. (Systém Windows vás nemôže prihlásiť, pretože nie je možné načítať váš profil. Obráťte sa na správcu siete.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (DETAIL - Nedostatok systémových prostriedkov pre dokončenie požadovanej služby.)
  Je možné, že získate prístup k pracovnej ploche systému Windows, nebudete však môcť normálne pracovať, pretože server má nedostatok pamäte.
Všetky tieto príznaky možno zmierniť reštartovaním servera.

P R I C I N A

Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak je v radičoch domén systému Microsoft Windows 2000 spustený softvér Norton AntiVirus Corporate Edition spoločnosti Symantec, verzia 7.00, 7.01, 7.02, 7.03 alebo 8.0.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, obráťte sa na spoločnosť Symantec a zistite, či je k dispozícii oprava daného problému. Tento problém bol vyriešený vo vydaní 10.3.1.13 ovládača SymEvent. Informácie o možnostiach kontaktovania spoločnosti Symantec získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.


Poznámka: Antivírusový program je určený na ochranu počítača pred vírusmi. Ak je antivírusový program v počítači vypnutý, nemali by ste preberať ani otvárať súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, navštevovať nedôveryhodné lokality ani otvárať e-mailové prílohy.

Ďalšie informácie o počítačových vírusoch nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Produkty iných výrobcov, ktoré popisuje tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.
Vlastnosti

ID článku: 272568 – Posledná kontrola: 12. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky