K dispozícii je aktualizácia pre písmo Segoe UI so symbolmi v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2

ÚVOD

V tomto článku sa popisuje aktualizácia pre písmo Segoe UI so symbolmi v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Táto aktualizácia pridáva podporu znakov emoji a niektorých kontrolných piktogramov, ktoré sú súčasťou systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Poznámka: Znaky emoji pochádzajú z platforiem a zariadení, ktoré ich podporujú. Tieto platformy alebo zariadenia umožňujú používateľom jednoducho vkladať znaky emoji do dokumentov, e-mailových správ alebo konverzácií pomocou funkcie výberu alebo palety znakov emoji. V systémoch Windows 8 a Windows Server 2012 sa tieto znaky vkladajú pomocou klávesnice na obrazovke.

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

Microsoft Update
Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Update:
Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať jeden z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows 7,
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1),
 • Windows Server 2008 R2,
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Dôležité upozornenie: Aktualizácie pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú zahrnuté v tých istých balíkoch. Aktualizácie na stránke žiadosti o aktualizáciu sú však uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o balík aktualizácie, ktorý sa vzťahuje na jeden alebo na obidva operačné systémy, vyberte na danej stránke aktualizáciu, ktorá je uvedená v časti Windows 7/Windows Server 2008 R2. Ak chcete určiť, na ktorý operačný systém sa daná aktualizácia vzťahuje, vždy si prečítajte informácie uvedené v časti Vzťahuje sa na.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, úroveň SR_Level (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov uvedených v nasledujúcej tabuľke:
  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 0.17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem opráv vydaných pre širokú verejnosť aj aktualizácie.
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Súbory MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovanej súčasti. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:35
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:35
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:35
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:35
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:29
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:29
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:29
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:29
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:34
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:34
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:34
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:10
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:34
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:10
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:17
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170577,16805-Jul- 201219:18
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212587,16805-Jul- 201220:39
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178887,16805-Jul- 201219:21
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220457,16805-Jul- 201219:15
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:26
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:26
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:26
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:26
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:14
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:14
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:31
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:31
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:31
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:31
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170578,19205-Jul- 201221:01
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212588,19205-Jul- 201220:16
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178888,19205-Jul- 201220:25
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220458,19205-Jul- 201220:21
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:25
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:25
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:25
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:25
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:21
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:21
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:21
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:21
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:18
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:18
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1705711,77605-Jul- 201218:51
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2125811,77605-Jul- 201218:56
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1788811,77605-Jul- 201220:22
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2204511,77605-Jul- 201219:06

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Informácie o ďalších súboroch

Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameX86_00359d69feced241b1dcf8fac40c09bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_0dae120aa1561d38.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_540f2c08d677bdb44eb59684b0f623a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c72bed3bea084497.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_56646ecee8c5d9c129832984a603f49d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_f1e863913e77dbfb.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_94091b29b216de6a1ba40ade5c3c10cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_9611d73c3a33e778.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_a7e51013577a51ef515e1ef499bf688e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_18a0b4b9cd34e288.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_b200b35e3f4be6c0b735b6a9c96213f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_70f9728201284182.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_bad6b9d8f98ded9f27cf032a2f129984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_0dd0edb86bd3a8bb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_cb64d8bd444dc26119fc26f1567f87f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_0048f1a7e50bc463.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b4adba737644e0.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d13f4cb58c92fb28.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:14
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27bc50a70b3e7db.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32d78c989b3ff1e.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:52
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c6c3557bc62c42.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:49
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4951625094e2e28a.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8ddaa57903cf3d.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:00
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b3f8e649203e680.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:51
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameAmd64_246a0ed5323982da8661087635f6326f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_92c1cf65d9736252.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_52d752a9dca81591dcd0802898f0c419_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_450ba5c595a14f8d.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_561c7dd1d3c94adbddfb43a73b2711be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4ebef4b4f9316921.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_a9fdfab326cab40b0929eeb50a98c855_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_55cb0dbc97ff03c1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_aeacabc9ec92a222ead364a20d488811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_31d7473ad5c4d60e.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_b9a2e5d4fb8da211612842834dc5f34a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_e34a7a543876b732.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_be96d57e1712c10e640e129fae10c02c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a0a821e5de18e762.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_dae81493f6a681683ed893c05ace4e2e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_8b6e27ac16c86bcb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_2cd3493e2bd3b616.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:35
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_2d5de83944f06c5e.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_2e9a608e29115911.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_2f4c144d42117054.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_a4e55ed934239d78.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:34
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a56ffdd44d4053c0.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_a6ac762931614073.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_a75e29e84a6157b6.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
File nameIa64_58ee02c8359b3702a1278e8d84a418be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_9c19f7c08fc68f70.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_67bf230220a831e19c5dbfabc2146536_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_69af462ae81473f1.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_79cb199ece09b1596d148121152ee530_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_575e54925824648f.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_8af219ccd3cb917f590f3bc10e219d20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_87b998e976258259.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_9aecdb2dffb5f7866f303c5687775697_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_c3b1e945be2e8071.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c3096b490673c6b7ac8d27bc90589e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_1a820436faa921ca.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c8a5cf260b416d798987e4be2e647134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c317b271e7201820.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_d0b455291f914822ced3ba20be14f67c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_b08b36699fcb4441.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b651b073744ddc.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d140f0ab8c910424.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27d690070b1f0d7.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32f1cbf89b2081a.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c8674b7bc4353e.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4953064694e0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8f7e9b7901d839.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b41325a9201ef7c.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
Vlastnosti

ID článku: 2729094 – Posledná kontrola: 8. 10. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky