Po inovácii na systém Windows 8 nemožno odomknúť jednotku so šifrovaním BitLocker

P R I Z N A K Y

Predstavte si nasledujúcu situáciu:
 1. V počítači so systémom Windows 7 nainštalujete aplikáciu, ktorá registruje obslužný program kontextovej ponuky jednotky. Nainštalujete napríklad produkt Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, ktorý zaregistruje obslužný program kontextovej ponuky jednotky, aby bola po kliknutí pravým tlačidlom myši na jednotku k dispozícii možnosť Scan with System Center 2012 Endpoint Protection (Skontrolovať pomocou produktu System Center 2012 Endpoint Protection).
 2. V počítači inovujete systém Windows 7 na systém Windows 8.
 3. Pokúsite sa otvoriť jednotku pevného disku alebo USB kľúča, ktorá je zašifrovaná pomocou šifrovania jednotiek BitLocker.
V tomto prípade nie je možné zašifrovanú jednotku odomknúť. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:

Aplikácia sa nedá nájsť

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete príslušné nastavenie zmeniť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa krokov v sprievodcovi riešenia Fix it.

Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim


Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Na vyriešenie tohto problému je potrebné nakonfigurovať v databáze Registry nasledujúce nastavenia šifrovania BitLocker:
Podkľúč databázy Registry:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde
Položka databázy Registry: (predvolené)
Hodnota REG_EXPAND_SZ: @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100

Podkľúč databázy Registry:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command
Položka databázy Registry: (predvolené)
Hodnota REG_EXPAND_SZ: %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1
Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte reťazec regedit.
 3. Ťuknite alebo kliknite na zobrazenú ikonu regedit.
 4. Vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\
 5. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku (predvolené), zadajte reťazec @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100 a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command\
 7. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku (predvolené), zadajte reťazec %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1 a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 8. Zatvorte Editor databázy Registry.
Vlastnosti

ID článku: 2748266 – Posledná kontrola: 16. 11. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky