Nepredvídateľné správanie po migrácii zdieľaného používateľského profilu zo systému Windows 8 do systému Windows 7

S U H R N

V systémoch Windows 7 a Windows 8 sa používajú rôzne formáty používateľských profilov. Keď sa používateľ profilu systému Windows 7 prvýkrát prihlási do počítača so systémom Windows 8, jeho používateľský profil sa aktualizuje na nový formát systému Windows 8. Po vykonaní tejto operácie už daný používateľský profil nie je kompatibilný s počítačmi so systémom Windows 7. Podrobné informácie o tom, ako tento problém ovplyvňuje zdieľané a povinné profily, nájdete v časti Ďalšie informácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Zdieľané profily

Keď sa používateľ profilu systému Windows 7 prvýkrát prihlási do počítača so systémom Windows 8, jeho používateľský profil sa aktualizuje na nový formát systému Windows 8. Formát používateľského profilu systému Windows 8 nie je kompatibilný s počítačmi so systémom Windows 7.

Ak používateľ musí používať počítače so systémom Windows 7 aj systémom Windows 8, v daných počítačoch je potrebné nakonfigurovať nastavenie skupinovej politiky Set roaming profile path for all users logging onto this computer (Nastaviť cestu zdieľaného profilu pre všetkých používateľov, ktorí sa prihlasujú do tohto počítača). Používateľ tak získa samostatné používateľské profily systému Windows 7 a systému Windows 8, ktoré môže používať podľa toho, do ktorého počítača sa prihlasuje. Môžete tiež použiť funkciu presmerovania priečinkov, ktorá vám umožní poskytnúť prístup k údajom používateľa pri používaní jedného z týchto profilov.

Povinné profily

Na povinné profily sa vzťahuje zvláštna skutočnosť, ktorú je potrebné zohľadniť. Je nutné vytvoriť zdieľaný profil systému Windows 7 aj zdieľaný profil systému Windows 8. Používateľov systému Windows 7 je potrebné nakonfigurovať na používanie cesty zdieľaného profilu systému Windows 7, zatiaľ čo používateľov systému Windows 8 je potrebné nakonfigurovať na používanie cesty zdieľaného profilu systému Windows 8.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o nastavení skupinovej politiky Set roaming profile path for all users logging onto this computer (Nastaviť cestu zdieľaného profilu pre všetkých používateľov, ktorí sa prihlasujú do tohto počítača) získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet: Upozorňujeme, že nastavenie politiky Set roaming profile path for all users logging onto this computer (Nastaviť cestu zdieľaného profilu pre všetkých používateľov, ktorí sa prihlasujú do tohto počítača) sa vzťahuje aj na lokálne používateľské kontá v systéme Windows Server 2008. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 
958736 Nastavenie skupinovej politiky Set roaming profile path for all users logging onto this computer (Nastaviť cestu zdieľaného profilu pre všetkých používateľov, ktorí sa prihlasujú do tohto počítača) sa vzťahuje aj na lokálne používateľské kontá v systéme Windows Server 2008 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o funkcii presmerovania priečinkov získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:
Vlastnosti

ID článku: 2748329 – Posledná kontrola: 16. 11. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky